Du học Hà lanĐược đăng: 23/01/2017 07:43 UTC

Học bổng du học Hà Lan

STT

Trường

Chương trình

Giá trị học bổng

1

ĐH Saxion

Cử nhân

43% – 75%

học phí

Cử nhân và Thạc sỹ- Saxion Living Technology Scholarship (SLTS)

10.000 EUR

2

ĐH Groningen

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

3

Nyenrode Business School

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

4

ĐH Hague

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

5

ĐH Wageningen

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

6

ĐH Hanze

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

7

ĐH Vrije

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

8

ĐH Twente

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

9

ĐH Wittenborg

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

10

ĐH Tillburg

Dự bị đại học tại Holland ISC

Đến 50% học phí

Các bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các Văn phòng của Công ty Đức Anh Educonnect hoặc nộp hồ sơ online tại đây:

Vui lòng liên hệ các hotline: 0988 709 698, 0983 075 915, 0962 908 781  và email: duhoc@ducanh.edu.vn để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhanh và hiệu quả

Tag xem thêm: du hoc ucdu hoc mydu hoc anh

 

Gửi phản hồi

dich vu seo