Du học MalaysiaĐược đăng: 13/04/2013 08:01 UTC

Các trường cao đẳng Malaysia

Xem:

Các trường cao đẳng nghề Malaysia đào tạo hầu hết các nghề ở các bậc:

  • Chứng chỉ- 6 tháng- 1 năm;
  • Cao đẳng- 1 năm;
  • Cao đẳng nâng cao/ advanced diploma- 2 năm.

Sinh viên tốt nghiệp các trường này có thể đi làm, hoặc tiếp tục học lên cử nhân.

 Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết  :)

Tag xem thêm: du hoc uc, du hoc my, du hoc anh

dich vu seo