Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Pháp nhân

 

Tên đầy đủ

: Công ty TNHH Tư vấn du học & dịch thuật Đức Anh

Năm thành lập

: 2000

Giấy phép kinh doanh số

: 0101054876

Giấy phép Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam số

: 2014/ĐH

Thành viên Liên hiệp Tư vấn du học Việt Nam (VIECA)

 

Giám đốc công ty

: Bà Lù Thị Hồng Nhâm

  Thạc sỹ Ngôn ngữ học (Hà Nội)

  Thạc sỹ Quản lý Giáo dục (Sydney)

Website

www.ducanh.edu.vn

  www.ducanhduhoc.vn

  www.dace.edu.vn

  www.pearsontest.com.vn