Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Tôn chỉ làm việc

Tôn chỉ việc làm của công ty được thể hiện ngay trong chính tên của công ty được lựa chọn: Đức Anh. Đức – hàm ý đạo đức, có đức. Anh- hàm ý sự anh minh, trong sáng. Đức Anh- thể hiện ý nguyện- mục tiêu làm việc có đạo đức, anh minh, hữu ích cho cộng đồng.

Tôn chỉ, tinh thần làm việc trên đây được quán triệt trong toàn công ty ở mọi nơi, mọi lúc; và được xây dựng thành văn hóa truyền thống của công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, được cụ thể hóa trong những việc làm hằng ngày:

  • Tôn trọng và tuân theo pháp luật Việt Nam và nước sinh viên đến du học;
  • Tôn trọng quyền lợi và nguyện vọng của khách hàng, đối tác;
  • Hiệu quả: hỗ trợ sinh viên cao nhất để đạt nguyện vọng du học, học tập;
  • Minh bạch về tài chính: chi phí được thông báo đầy đủ, rõ ràng;
  • Hợp tác thân thiện;
  • Nỗ lực góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và quốc tế.

Tôn chỉ việc làm đúng đắn kèm theo sự thực thi nghiêm túc đã đem lại cho Đức Anh sự tôn trong của các đối tác và khách hàng. Đức Anh, vì vậy, đã phát triển bền vững và đạt thành tích cao nhờ vào sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác và các khách hàng là phụ huynh, học sinh.