Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Nhân viên

Công ty Đức Anh có:

  • 35 nhân viên làm việc toàn thời;
  • 15 nhân viên làm việc bán thời.

100% nhân viên công ty Đức Anh có trình độ từ Cử nhân trở lên, kèm theo các chứng chỉ nghiệp vụ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Việt Nam và các đối tác nước ngoài như: Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, Hội đồng Anh, AusTrade, NewZealand Education, các trường đại học…

Các nhân viên đều yêu nghề, nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bải bản và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa làm việc của công ty Đức Anh, sẵn sàng hỗ trợ học sinh.