09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM
Mời dự Hội thảo ONLINE: Học tập ở Adelaide- Úc: Các trường Đại học Top thế giới - Chi phí rẻ - Học bổng cao

Chỉ cần Đăng kí tại đây là bạn có thể tham gia hội thảo trực tuyến (webinar) và trao đổi trực tiếp với trường, y…

Xem thêm
Covid-19: Cập nhật quan trọng cho du học sinh từ Chính phủ Úc

Các trường Đại học tại Úc đã chuyển sang hình thức học online cùng với dịch vụ hỗ trợ sinh viên và dịch vụ chăm…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập tại Lãnh thổ phía Bắc (NT), Úc

STT Trường Thành phố Website High school 1 Darwin High School Darwin darwinhigh.nt.edu.au/ 2 Katherine High School Katherine www.katherinehighschool.com.au/ 3 Nhulunbuy High School Nhulunbuy- Arnhem…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập tại Lãnh thổ thủ đô Úc (ACT)

STT Trường Thành phố Website 1 Alfred Deakin High Deakin www.adhs.act.edu.au 2 Amaroo School Amaroo ww.amaroos.act.edu.au 3 Belconnen High Hawker www.blch.act.edu.au/ 4 Calwell High Calwell…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập bang Nam Úc, Úc

STT Trường Thành phố Website 1 Aberfoyle Park High School Aberfoyle Park www.aphs.sa.edu.au 2 Adelaide High School Adelaide www.adelaidehs.sa.edu.au 3 Adelaide Secondary School of English…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập bang Victoria, Úc

STT Trường Thành phố Website 1 Alkira Secondary College Cranbourne North www.alkirasecondarycollege.com.au 2 Apollo Bay P–12 College Apollo Bay external.apollobayp12.vic.edu.au 3 Ashwood High School Ashwood…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập bang Tasmania, Úc

STT Trường Thành phố Website Junior High schools (7-10) 1 Kingston High School Hobart kingstonhigh.education.tas.edu.au/ 2 Taroona High School Taroona phía Nam Hobart taroonahigh.education.tas.edu.au/ 3…

Xem thêm
Danh sách các trường phổ thông công lập bang Tây Úc, Úc

STT Trường Thành phố Website 1 ​Applecross Senior High School (year 11 to 12 only) ​Applecross www.applecross.wa.edu.au/ 2 ​Armadale Senior High School ​Armadale ashs.wa.edu.au/ 3 Ashdale Secondary…

Xem thêm
Thông tin cùng chuyên mục:

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn