09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Danh sách các trường đại học tại Anh Quốc

Thứ Hai - 11/12/2023

Danh sách các trường đại học & cao đẳng xếp theo khu vực địa lý A-Z:

STT Thành phố Tên trường Bậc đào tạo
1. Aberdeen University of Aberdeen Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
2. Aberdeen Robert Gordon University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
3. Aberystwyth, Wales Aberystwyth University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
4. Bắc Ireland University of Ulster Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
5. Bangor Bangor University (Prifysgol Bangor) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
6. Bath University of Bath Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
7. Bath Bath Spa University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
8. Belfast Queen’s University Belfast Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
9. Birmingham Aston University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
10. Birmingham University of Birmingham Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
11. Birmingham Birmingham City University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
12. Birmingham University College Birmingham Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
13. Birmingham Newman University, Birmingham Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
14. Bolton University of Bolton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
15. Bournemouth Arts University Bournemouth Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
16. Bournemouth Bournemouth University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
17. Bradford University of Bradford Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
18. Brighton University of Brighton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
19. Brighton University of Sussex Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
20. Bristol University of Bristol Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
21. Bristol The University of the West of England, Bristol Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
22. Buckingham University of Buckingham Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
23. Buckingham Buckinghamshire New University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
24. Cambridge Anglia Ruskin University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
25. Cambridge University of Cambridge Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
26. Canterbury Canterbury Christ Church University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
27. Cardiff Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
28. Cardiff Cardiff University (Prifysgol Caerdydd) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
29. Cardiff University of Wales (Prifysgol Cymru) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
30. Carmarthen The University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
31. Chelmsford Writtle University College Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
32. Cheltenham University of Gloucestershire Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
33. Chester University of Chester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
34. Chichester University of Chichester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
35. Colchester University of Essex Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
36. Coventry Coventry University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
37. Coventry University of Warwick Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
38. Cranfield University Cranfield University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
39. Cumbria University of Cumbria Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
40. Derby University of Derby Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
41. Dundee Abertay University  Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
42. Dundee University of Dundee Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
43. Durham Durham University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
44. Edinburgh The University of Edinburgh Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
45. Edgmond Harper Adams University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
46. Edinburgh Edinburgh Napier University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
47. Edinburgh Heriot-Watt University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
48. Edinburgh Queen Margaret University, Edinburgh Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
49. Exeter University of Exeter Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
50. Falmouth Falmouth University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
51. Farnham University for the Creative Arts Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
52. Glasgow University of Glasgow Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
53. Glasgow Glasgow Caledonian University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
54. Glasgow Royal Conservatoire of Scotland Cử nhân & Sau Đại học
55. Glasgow Glasgow School of Art Cử nhân & Sau Đại học
56. Glasgow University of Strathclyde Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
57. Guildford University of Surrey Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
58. Various campus The University of Law Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
59. Hartfield University of Hertfordshire Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
60. Huddersfield University of Huddersfield Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
61. Hull University of Hull Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
62. Inverness University of the Highlands and Islands Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
63. Ipswich University of Suffolk Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
64. Keele Keele University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
65. Kent University of Kent Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
66. Lancaster Lancaster University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
67. Leeds University of Leeds Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
68. Leeds Leeds Beckett University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
69. Leeds Leeds Trinity University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
70. Leeds Leeds Arts University Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
71. Leicester De Montfort University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
72. Leicester University of Leicester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
73. Lincoln Bishop Grosseteste University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
74. Lincoln University of Lincoln Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
75. Liverpool University of Liverpool Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
76. Liverpool Liverpool Hope University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
77. Liverpool Liverpool John Moores University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
78. Liverpool Liverpool Institute of Performing Arts Cử nhân & Sau Đại học
79. London Birkbeck, University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
80. London BPP University Tiếng Anh, Cử nhân & Sau Đại học
81. London Brunel University London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
82. London City University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
83. London University of East London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
84. London ESCP Business School Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
85. London Goldsmiths, University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
86. London University of Greenwich Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
87. London The London Institute of Banking & Finance Cử nhân & Sau Đại học
88. London Imperial College London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
89. London Istituto Marangoni London Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
90. London London Film School Cử nhân, Sau Đại học
91. London King’s College London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
92. London Kingston University London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
93. London University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
94. London London Business School Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
95. London London Metropolitan University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
96. London London School of Hygiene and Tropical Medicine Cử nhân & Sau Đại học
97. London London School of Economics and Political Science, The (LSE) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
98. London London South Bank University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
99. London Le Cordon Bleu London Cử nhân & Sau Đại học
100. London University College London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
101. London Middlesex University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
102. London Regent’s University London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
103. London Regent College London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
104. London University of Roehampton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
105. London Queen Mary, University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
106. London Royal Academy of Music Cử nhân & Sau Đại học
107. London Royal Central School of Speech and Drama (University of London) Cử nhân & Sau Đại học
108. London Royal College of Art Cử nhân & Sau Đại học
109. London Royal College of Music Cử nhân & Sau Đại học
110. London Royal Holloway, University of London Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
111. London Royal Veterinary College Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
112. London School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
113. London St George’s, University of London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
114. London St Mary’s University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
115. London Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Cử nhân & Sau Đại học
116. London University of the Arts, London Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
117. London University of West London Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
118. London University of Westminster Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
119. Loughborough Loughborough University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
120. Luton University of Bedfordshire Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
121. Manchester University of Manchester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
122. Manchester Manchester Metropolitan University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
123. Manchester University Academy 92 Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
124. Manchester University of Salford Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
125. Middlesbrough Teesside University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
126. Newcastle-upon-Tyne Newcastle University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
127. Newcastle-upon-Tyne Northumbria University Newcastle Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
128. Northampton University of Northampton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
129. Norwich University of East Anglia Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
130. Norwich Norwich University of the Arts Cử nhân & Sau Đại học
131. Nottingham University of Nottingham Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
132. Nottingham Nottingham Trent University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
133. Ormskirk, Lancashire Edge Hill University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
134. Oxford University of Oxford Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
135. Oxford Oxford Brookes University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
136. Paisley University of the West of Scotland Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
137. Plymouth University of St Mark and St John, Plymouth Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
138. Plymouth Plymouth University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
139. Plymouth Plymouth Marjon University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
140. Pontypridd, Cardiff University of South Wales (Prifysgol De Cymru) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
141. Portsmouth University of Portsmouth Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
142. Preston, Lancashire University of Central Lancashire Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
143. Reading University of Reading Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
144. Sheffield University of Sheffield Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
145. Sheffield Sheffield Hallam University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
146. Southampton University of Southampton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
147. Southampton Solent University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
148. St Andrews University of St Andrews Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
149. Stirling University of Stirling Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
150. Stoke-on-Trent Staffordshire University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
151. Sunderland University of Sunderland Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
152. Surrey University of Surrey Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
153. Swansea Swansea University (Prifysgol Abertawe) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
154. Winchester The University of Winchester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
155. Wolverhampton University of Wolverhampton Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
156. Worcester University of Worcester Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
157. Wrexham, Wales Glyndŵr University (Prifysgol Glyndŵr) Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
158. York University of York Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học
159. York York St John University Tiếng Anh, Dự bị, Cử nhân & Sau Đại học

Bài viết liên quan

Học thạc sỹ & làm việc tại UK tới 4 năm?

1/TẠI SAO UK thu hút du học sinh Thạc sỹ: Các bậc học A level- đại học tại Anh rất hấp dẫn, tuy nhiên, du học sinh “phát cuồng” nhất…

Cùng SI-UK- Đức Anh chinh phục Đại học Top UK – Russell Group

Nếu Mỹ có Ivy League, Úc có Group of Eight thì Anh có Russell Group- đây là một liên minh 24 trường Đại học danh giá hàng đầu Anh Quốc….

Du học Anh: Học bổng tới 50% từ Nottingham Trent University

Đại học Nottingham Trent (NTU) được công nhận là một trong những trường đại học xuất sắc của Vương quốc Anh với cam kết mang lại sự hài lòng cho…

Du học khắp UK chỉ với 400 triệu: Giải pháp độc quyền tại Triển lãm Du học & Học bổng

Anh Quốc không còn là ước mơ xa vời nếu bạn nắm lấy cơ hội trao đổi cùng các chuyên gia & đại diện 20+ trường tại “Triển lãm Du…

Univeristy of Huddersfield Open Day: Mở khóa tương lai của bạn

Có đến 98% SV cảm thấy có thể chuẩn bị tốt hơn cho hành trình du học tại Anh sau khi tham dự các sự kiện trực tuyến của Đại…

Webinar: Hướng dẫn apply du học và học bổng Anh Quốc trước hạn chót kỳ nhập học tháng 9/2024

Nếu bạn còn những vướng mắc kiểu: Trường ABC còn hạn hay hết hạn- deadline là ngày nào? Hồ sơ còn thiếu XYZ thì có nộp được trước deadline không?…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn