09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Học bổng du học Mỹ

Thứ Sáu - 03/06/2022

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Chuyển tiếp, Cử nhân, Sau Đại học)

1. Baylor University, Texas,

 • HB chuyển tiếp đại học: $5,000- $20,000,
 • HB cử nhân: $10,000- $21,000 (yêu cầu SAT/ACT, GPA 3.5)

2. Long Island University, New York:

 • HB cử nhân: lên đến $27.000
 • HB thạc sỹ: $2,000- $6,000

3. Depaul University, Chicago

 • HB chuyển tiếp đại học: $5,000- $15,000;
 • HB cử nhân: $15,000- $24,000
 • HB Dự bị thạc sỹ: $4,000
 • HB thạc sỹ: $1,000-$5,000

4. James Madison University, Virginia:

 • HB chuyển tiếp đại học: $3,000- $8,000
 • HB cử nhân: $5,000/ 1 năm

5. Lipscomb University, Tennessee: HB cử nhân: $10,000

6. Texas A&M University– Corpus Christi:

 • HB chuyển tiếp đại học: $1,000-$4,000
 • HB cử nhân: $1,000-$4,000
 • HB dự bị thạc sỹ: $1,000-$4,000
 • HB thạc sỹ: $1,000-$4,000

7. University of Hartford, Connecticut

 • HB chuyển tiếp đại học: lên đến $15,000
 • HB cử nhân: $10,000- $23,000
 • HB Dự bị thạc sỹ: lên đến $4,000
 • HB thạc sỹ: $2,000- $4,000

8. Western Washington University

 • HB chuyển tiếp đại học: $3,040- $9,120
 • HB cử nhân: $2,000- $6,000

13. University of Massachusetts, Boston: HB chuyển tiếp đại học $2,000

14. University of the Pacific, California: HB cử nhân đến $30,000/1 năm cho 4 năm

15. University of Illinois at Chicago: HB cử nhân đến $12,000/1 năm cho 4 năm

16. Adelphi University, New York: HB cử nhân đến $25,000/1 năm cho 4 năm

17. University of Mississippi: HB cử nhân đến $9,000/1 năm cho 4 năm

18. Gonzaga University, Washington: HB cử nhân đến $10,000/1 năm cho 4 năm

19. American University, Washington: HB cử nhân $15,000 năm đầu

20. American Collegiate, Washington và Los Angeles: HB cử nhân đến $18,000 năm đầu

21. Auburn University, Auburn: HB cử nhân $12,000 năm đầu

22. Auburn Montgomery, Auburn: HB cử nhân $8,000/ 1 năm cho 4 năm

23. Florida International University, Florida: HB cử nhân $5,000 năm đầu

24. University of Central Florida, Florida: HB cử nhân $5,000 năm đầu

25. Mercer University, Georgia: HB cử nhân 15,000/ 1 năm cho 4 năm

26. University of Massachusetts Boston: HB cử nhân $5,000/ 1 năm cho suốt 4 năm

27. Louisiana State University, Louisiana: HB cử nhân $12,000 năm đầu

28. University of South Carolina, Columbia, South Carolina: HB cử nhân $12,000/ năm đầu

29. Pace University, New York: HB cử nhân lên đến $31,000 cho suốt 4 năm

30. Arizona State University, Arizona: HB cử nhân lên đến $15,000 cho suốt 4 năm

31. Northeastern University, Boston: HB $2,000

32. The University of Tulsa, Oklahoma: HB cử nhân lên đến $16,000/ 1 năm cho suốt 4 năm

33. Colorado State University, Colorado:

 • HB chương trình chuyển tiếp: $7,000-$10,000
 • HB cử nhân:
 • $2,000-$8,000/ 1 năm (Xét GPA)
 • $4,000-$10,000/ 1 năm (Xét GPA và SAT)

34. Drew University, New York:

 • HB chương trình chuyển tiếp: $7,000
 • HB cử nhân:
  • Merit-Based Scholarship: $27,000/năm -> tổng $108,000 cho 04 năm với các điều kiện sau:
   • Học thuật: Tốt nghiệp THPT với GPA 3.0/4.0 hoặc 7.5/10
   • Tiếng Anh: IELTS 6.5
  • Drew Action Scholars: lên đến $2,500/năm
  • Drew Scholarship for the Arts: lên đến $1,500/năm

35. George Mason University, Fairfax, Virginia:

 • HB chương trình chuyển tiếp: $2,500-$5,000
 • HB cử nhân: $2,000-$15,000 (Yêu cầu xét SAT)

36. Hofstra University, Long Island:

 • HB chương trình chuyển tiếp: $2,000- $4,000
 • HB cử nhân: $8,000/ 1 năm (Yêu cầu xét SAT)

37. Illinois State University, Normal, Illinois:

 • HB chương trình chuyển tiếp: $3,000- $5,000
 • HB chương trình cử nhân:
  • ISU IB: $1,000
  • IB Presidence: $11,000/ 1 năm (Yêu cầu xét SAT)
 • HB chương trình thạc sỹ: $2,000/ 1 năm

38. Oregon State University, Oregon:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $3,000-$10,000
 • HB Chương trình cử nhân:
 • HB tự động: $6,000/ 1 năm
 • HB cho học sinh IB và A-level: $6,000/ 1 năm
 • HB Honorary Scholarship for Leadership: $10,000
 • HB tiếp nối từ chương trình chuyển tiếp đại học: $3,000-$5,000/ 1 năm

39. Saint Louise University, Missouri:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $2,500-$5,000
 • HB cử nhân: $8,000-$23,000/ 1 năm và 100% học phí (Yêu cầu xét SAT)

40. Suffolk University, Boston:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $3,000-$5,000
 • HB chương trình cử nhân: $4,000-$18,500/ 1 năm
 • HB thạc sỹ: $3,000-$20,000/ 1 năm

41. The University of Alabama at Birmingham:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $3,000-$5,000
 • HB cử nhân: $7,500/ 1 năm
 • HB cử nhân dành cho học sinh IB: $1,000-$2,500/ 1 năm

42. University of South Florida:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $3,000-$5,000
 • HB cử nhân: $6,000- $12,000 (Yêu cầu xét SAT)

43. Washington State University:

 • HB Chương trình chuyển tiếp: $3,000-$5,000
 • HB cử nhân: $2,000- $4,000/ 1 năm

44. The University of Arizona: HB cử nhân: $1,000- $9,000/ 1 năm

45. Oncampus Boston (Wheelock College): HB chuyển tiếp đại học: 50% học phí năm đầu

46. Illinois Institute of Technology: HB chuyển tiếp đại học: 50% học phí năm đầu

47. University of North Texas: HB chuyển tiếp đại học: 50% học phí năm đầu

48. University of Rhode Island: HB chuyển tiếp đại học: 50% học phí năm đầu

49. California State University, Monterey Bay: HB chuyển tiếp đại học: 50% học phí năm đầu

50. Morehead State University, Kentucky: HB cử nhân: $8,000/ 1 năm, Điều kiện: GPA 3.0, ACT: 20/ SAT 920

51. Oklahoma City University, Oklahoma: HB cử nhân:

 • International Academic Scholarships: HB từ $6,000- $8,000/năm. Điều kiện: GPA tối thiểu 3.0;
 • International Department Scholarships: HB từ $3,000- $5,000 tối thiểu GPA 3.0 cho các ngành Arts và Science, Business và Nursing.

52. The University of La Verne, California: HB cử nhân $7,000-$17,000, yêu cầu: GPA 3.0, SAT từ 950, ACT 18

53. University of Wisconsin Superior, Wisconsin: HB cử nhân $5,300- $7,200, yêu cầu: xét GPA

54. Southern New Hampshire University, New Hampshire: HB cử nhân $6,000, yêu cầu: GPA 3.0

55. Illinois Institute of Technology:

 • Học bổng bậc Cử nhân: 20,000 USD/ năm (duy trì 4 năm, tổng học bổng 80,000 USD)
 • Học bổng bậc Thạc sỹ: Học bổng lên đến 12,000 USD/bằng thạc sỹ
 • Học bổng khác: Học bổng Cử nhân, lên tới 5,000 USD/năm, tùy vào điểm, độ tích cực của học sinh khi tham gia hoạt động ngoại khóa, nếu học sinh có các dự án nghiên cứu cá nhân

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

1. CATS Academy Boston (Boston, MA): HB 20-50% học phí, điều kiện:

 • Điểm trung bình GPA 3 năm gần nhất trên 7.0
 • Vượt qua buổi phỏng vấn của trường
 • Dành cho học sinh đăng ký học lớp 9, 10, 11, 12
 • IELTS 4.0/ TOEFL 40 hoặc làm test tiếng Anh

2. Chương trình giao lưu văn hóa 1 năm PTTH tại các trường công lập và tư thục: 100% học phí và chi phí ăn ở cùng host family

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

1. Tập đoàn giáo dục ELS và hơn 500 trường cao đẳng, đại học đối tác tại Mỹ: HB 20%-30%-40%  học phí chương trình tiếng Anh.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HỌC BỔNG

Công ty Đức Anh khuyến khích tất cả các DHS đủ điều kiện đăng kí xin học bổng. Những việc chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc xin học bổng du học bao gồm:

 • Gặp học sinh sớm – giúp lên lộ trình học tập- phấn đấu, sẵn sàng cho việc xin học bổng trong tương lai;
 • Đánh giá năng lực thực tế của học sinh và gợi ý những học bổng học sinh nên đăng ký xin;
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin học bổng: rà soát, kiểm tra thông tin, prove reading hồ sơ, PS, khác…
 • Trực tiếp đăng kí xin học bổng cho học sinh.

Trên thực tế, do đại diện nhiều trường đại học quốc tế tốt và do số lượng du học sinh của công ty nhiều và chất lượng tốt, tại Việt Nam, công ty Đức Anh được đánh giá là công ty chịu khó xin học bổng cho học sinh – cũng là công ty xin được nhiều học bổng – xin được học bổng cao cho du học sinh.
Cơ hội học bổng là dành cho mọi người và để đạt hiệu quả cao trong xin học bổng, chúng tôi khuyến khích các bạn liên hệ với chúng tôi 2-3 năm trước khi du học, để chúng tôi có thể sơ bộ đánh giá năng lực mọi mặt của học sinh, giúp các bạn lên lộ trình chuẩn bị tốt nhất cho việc xin học bổng khi du học. Vui lòng đọc thêm những thông tin chung về học bổng dưới đây, để bạn có định hướng tốt hơn.

Học sinh cần phân biệt rõ:

 • Scholarship= Học bổng: luôn giới hạn về số lượng và cạnh tranh mới có được;
 • Grant= khoản cố định: là mức tiền cố định mà trường/ khoa có thể cho, nếu bạn đăng ký và trường/ khoa đó; bạn không cần làm gì mà vẫn được
 • Bursary/ Financial aid= hỗ trợ tài chính: dành cho các học sinh có lý do, bạn có thể cần trình bày lý do để được.

Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ các bạn để xin cả 3 loại: Scholarship, Grant, Bursary/ Financial aid.

Các nguồn học bổng- mức học bổng.
Có các nguồn học bổng sau và mức học bổng có thể từ 10-100% học phí, hoặc học bổng toàn phần (ăn, ở, học, đi lại, bảo hiểm y tế…)

 1. Nước học sinh đến du học: ví dụ Úc có học bổng AAS, UK: học bổng Chevening, Mỹ: học bổng Fullbright; New Zealand: học bổng Asian…
 2. Trường học sinh chọn học;
 3. Các tổ chức/ cơ quan độc lập;
 4. Các cá nhân độc lập;
 5. Chính phủ Việt Nam;
 6. Cơ quan Việt Nam.

Xét học bổng:
Trừ trường hợp hồ sơ cực kì xuất sắc để có thể đoán định mức học bổng, nếu không thì thực tế không ai có thể đảm bảo bạn được cấp học bổng hay không, vì học bổng luôn được xét bởi hội đồng xét học bổng và xét theo các tiêu chí căn bản:

  • Năng lực học thuật: học lực và thành tích học thuật: lấy từ cao đến thấp;
  • Thời điểm nộp hồ sơ: hồ sơ nộp sớm có ưu thế hơn hồ sơ nộp muộn hơn;
  • Tiêu chí riêng: nếu đó là các học bổng đặc biệt (chuyên ngành).

Tất cả các học sinh được khuyên là cần nộp hồ sơ sớm, ngay trước khi bạn có đủ hồ sơ để “xếp hàng” xin học bổng; Như vậy khi bạn có đủ hồ sơ- bạn sẽ được xét nhanh hơn và cũng ưu tiên hơn.
Tham khảo năng lực học sinh >< mức học bổng có thể đăng ký để cạnh tranh:

 • HB 100% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA 95- 100%; Tiếng Anh: ≥ 7.0 IELTS
 • HB 50% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 92%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 30% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 85%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 10-20% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 75%; Tiếng Anh ≥ 6.0

Hồ sơ xin học bổng:

 • Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất;
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất;
 • Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;
 • Tiếng Anh và/ hoặc chứng chỉ chuẩn hóa (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…);
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu- nếu có.

Ứng viên xin học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ sẽ cần thêm:

 • Work CV;
 • 1 personal statement;
 • 2 thư giới thiệu.

Lưu ý khác:

 • Với các học sinh đạt học bổng bán phần (chỉ có học phí hoặc 1 phần học phí, hoặc 1 phần tiền ăn ở…), học sinh cần tính toán để đủ tiền trang trải các phí còn lại (học phí, sinh hoạt phí…);
 • Một số nước khi xin học bổng thì cần hồ sơ đầy đủ & nhiều loại giấy tờ, một số nước khác chỉ xét GPA & tiếng Anh.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Đức Anh

 • Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
 • HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995
 • Hotline chung: 09887 09698
 • Email: duhoc@ducanh.edu.vn
 • Website: ducanhduhoc.vn/

Tag xem thêm: du họcdu học úcdu học mỹdu học new zealanddu học singapore

Bài viết liên quan

Chọn Trường Thoải Mái Khi Apply Du Học Mỹ Cùng AEC- Đức Anh EduConnect

Nhiều bạn băn khoăn kiểu: “không biết có được chọn trường thoải mái không” – hay “Không biết có được app nhiều trường không”?

Du học Mỹ cùng Đức Anh EduConnect: ĐH TOP 200 với chi phí 700 triệu

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn nghĩ du học Mỹ là dành cho con nhà giàu, học giỏi – tuy nhiên đều này không còn đúng nữa. Hãy…

DU HỌC HÈ MỸ 2-3 TUẦN- VICTORY 2024

Công ty tư vấn du học Đức Anh phối hợp cùng các tổ chức giáo dục giới thiệu chương trình du học hè 2024 tại Mỹ hứa hẹn mang đến…

Cùng TRÙM SĂN HỌC BỔNG Đức Anh EduConnect: Rà soát hồ sơ- chọn ngành, chọn trường và Apply cho du học 2024!

Muốn du học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Có trường trong đầu nhưng mãi không chốt được? Học bổng nào hay trường nào là Dream- là Match- là…

Du học Mỹ: Học bổng lên tới 62,000$ cho 4 năm tại UMass Dartmouth

THÔNG TIN CHUNG Thành lập năm 1895, Đại học Bang Massachusetts Dartmouth (UMass Dartmouth) là một trong 5 trường đại học công lập thuộc hệ thống UMass được xếp hạng…

Mời dự buổi chia sẻ thông tin DU HỌC & HỌC BỔNG cùng chuyên gia tư vấn du học hàng đầu Việt Nam

Nếu bạn mong muốn có cơ hội DU HỌC để được LÀM VIỆC- ĐỊNH CƯ tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada,… hãy tham dự buổi chia sẻ cùng Công…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn