09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2013

Thứ Năm - 25/10/2012

Ngoài việc xin học bổng du hoc uc theo các dự án của Bộ giáo dục và đạo tạo, của chính phủ Úc, của các dự án khác, khi đăng kí du học qua công ty tư vấn du học Đức Anh, học sinh- sinh viên có thể đăng kí xin học bổng  hiện có tại trường hoặc học bổng từ các chương trình hợp tác riêng giữa công ty Đức Anh và các trường. 

 Học sinh, sinh viên muốn đăng kí xin học bổng du hoc uc cần nộp hồ sơ sớm. Hồ sơ xin học bổng sẽ được nhà trường xét và quyết định về việc học sinh có được cấp học bổng hay không, mức học bổng được cấp là bao nhiêu…

 Dưới đây là danh sách các học bổng và hỗ trợ hiện có, danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên và được xếp theo thứ tự:

  1. Học bổng tiếng Anh;
  2. Học bổng phổ thông trung học và dự dị đại học;
  3. Học bổng cao đẳng;
  4. Học bổng đại học;
  5. Học bổng thạc sỹ lên lớp (coursework);
  6. Học bổng  thạc sỹ nghiên cứu (research) và tiến sỹ.

1/ HỌC BỔNG  KHÓA HỌC TIẾNG ANH

TÊN TRƯỜNG

GIÁ TRỊ

ĐỐI TƯỢNG

HỌC BỔNG

 

Australian Catholic University

2 tuần học phí/ khóa học 12 tuần

SV đăng ký học tiếng Anh + khóa học chuyên môn tại ACU

Flinders University

15 tuần học phí

SV các dự án học bổng

Insearch: UTS

5 tuần

SV đăng ký>= 10 tuần tiếng Anh + khóa học chuyên môn tại Insearch

James Cook University -Brisbane

10- 20 tuần

SV đăng kí học tiếng Anh + khóa học chuyên môn

 

2-10 triệu VND

 

La Trobe Melbourne

Học phí đặc biệt: AU$290/tuần

SV đăng kí học tiếng Anh + khóa học chuyên môn

Queensland University of Technology

AU$ 4320

SV đăng kí học tiếng Anh + khóa học chuyên môn trước 31/12/2012

TAFE NSW

Học phí đặc biệt: AU$280/tuần

SV nhập học tại các cơ sở Ultimo, Cors Nest, Liverpool, Kingscliff, Newcastle, Port Macquarie, Wollongong trong năm 2012/ 2013

University of Queensland

Học phí đặc biệt: AU$290/week

SV đăng ký học tiếng Anh+ khóa học chuyên môn

University of Wollongong College

Học phí đặc biệt: $260/tuần

SV đăng ký ít nhất 12 tuần tiếng Anh+ khóa học chuyên môn

South Bank Institute of Techonology

12 tuần tiếng Anh

 

 2/ HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

HỌC BỔNG

 

Eynesbury International

lớp 10

50% học phí

GPA > 8.0

Dự bị ĐH

25% học phí

 

Monash University

Dự bị Đại học

AU$ 4000

GPA lớp 11, 12 > =75%

Phoenix Academy

Lớp 11-12

50% học phí lớp 11-12

ĐTB lớp 10 > 8.0

St Paul’s

THPT

25-50% học phí

ĐTB > 8.0, IELTS>=5

International College

 

 

Taylors College

THPT

25%-50% học phí

ĐTB > 8.0, IELTS>=5

(Sydney, Perth, Melbourne)

Dự bị Đại học tại

Sydney, Western

Australia

AU$ 6000-12000

Phỏng vấn với đại

 diện trường

University of Queensland

Dự bị Đại học

50% học phí

GPA lớp 11, 12  >

 8.0

Dự bị ĐH:

International Hotel

& Tourism

Management

AU$ 5000

GPA lớp 11, 12  >

 8.0, IELTS>=5.5

University of Wollongong

Dự bị Đại học

$3,360-$4,608

Học sinh đáp ứng

 yêu cầu đầu vào

Canning College

Chương trình Dự bị Đại học

$17,000

Học sinh có thành tích học tập xuất sắc

 

Nộp hồ sơ trước 31/10/2012

$5,000

Học sinh có thành tích học tập giỏi

 3/ HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

HỌC BỔNG

 

Monash College

Diploma Part 1 & Part 2

AU$4000

Tất cả các học sinh

James Cook University

Chương trình Cao đẳng tất cả các ngành

AU$ 2000 học phí

Tất cả các học sinh

 

Ngoài ra, trường  hỗ trợ vé máy bay 1 chiều, hãng Malaysia Airline, tối đa US$600

AU$1000/môn học

Sinh viên đạt điểm  85/100 cho mỗi môn học

Phoenix Academy

Diploma of Business

25% học phí

ĐTB điểm tốt nghiệp THPT > 7.0 Chương trình

Taylors College

Diploma of Commerce (Perth)

AU$ 6000-12000

Học sinh giỏi/ phỏng vấn với đại diện trường

University of Wollongong College

Diploma of Business

$3,696-$3996

Học sinh giỏi

 4/ HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

TÊN TRƯỜNG

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Australian Catholic University

Cử nhân các ngành Kinh tế

AU$ 1000/ học kỳ

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

 

 

Charles Sturt University

Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí / 8 môn học đầu tiên

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (ĐTB > 7.5)

 

 

Curtin University Sydney

Cử nhân tất cả các ngành học

25% học phí 1 học kỳ

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

 

 

Le Cordon Bleu

Industry scholarship: các chương trình Cử nhân

50% học phí

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

 

 

Macquarie University

Cử nhân tất cả các ngành học

100% học phí

Học sinh xuất sắc/ Nhận thư mời nhập học trước 30/10/2012 cho kì nhập học tháng 2/ 2013 và trước 30/4/2013 cho kì nhập học tháng 7/ 2013

 

 

AU$ 5000

 

 

 

University of Wollongong

Cử nhân tất cả các ngành )trừ Medicine, Nursing, Nutrition,Dietetics, Exercise Sciences/Rehabilitation & Psychology_

25% học phí

Học sinh giỏi

Charles Darwin University

Cử nhân tất cả các ngành học

50% học phí

Học sinh giỏi, nhận giấy mời học trước 11/1/2013

 

 

Central Queensland University

Cử nhân tất cả các ngành học

20% học phí

Đăng kí học tại Rockhamton

 

 

James Cook University in Brisbane

Cử nhân tất cả các ngành học

AU$4000 học phí

Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

 

Ngoài ra: hỗ trợ vé máy bay 1 chiều hãng Malaysia Airline, tối đa U$600

AU$1000/ môn học

Sinh viên đạt điểm 85/100 cho mỗi môn học

Entertainment Business, Contemporary Music

$1,000

 

Queensland University of Technology

Bachelor of Business

25%t học phí

Học sinh giỏi

 

 

The University of Queensland

Bachelor of Economics

50-100% học phí

Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, học lực khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥ 8.0).Nộp hồ sơ trước: 21/10/2012

 

 

Le Cordon Bleu

Bachelor of Business (Food Entrepreneuship, Wine Enterpreneuship)

A$30000/3 năm

Sinh viên xuất sắc, nộp hồ sơ từ 30/7-8/10

Industry scholarship: any Bachelor program

50% học phí

 

University of Tasmania

Cử nhân tất cả các ngành (Tasmanian International Scholarship)

25% học phí

Học sinh giỏi

 

 

Deakin University

Cử nhân tất cả các ngành học (Deakin University Internationalisation Scholarship)

AU$5000

Học sinh khá giỏi.

 

 

La Trobe University

Cử nhân tất cả các ngành học (South East Asia Scholarship)

AU$3000

Sinh viên đủ điều kiện nhập học và đăng ký sớm nhất

Cử nhân tất cả các ngành học (Academic Excellence Scholarship)

AU$5000-10000

GPA > 8.0

Monash University

Cử nhân ngành Công nghệ thông tin

AU$ 5000/năm

GPA ≥ 8.2

 

Hoặc ĐTB năm 1 ĐH ≥ 7.0

AU$ 7000/năm

PGA ≥ 8.5

 

Hoặc ĐTB năm 1 ĐH ≥ 7.3

 

 

Cử nhân tất cả các ngành

AU$ 6000 học phí / 48 credits

Học sinh xuất sắc, Top 5% tại trýờng

 

 

Cử nhân Pharmacy,Medicine, Nursing, Health Sciences, Arts, Design, Education (Trừ Bachelor of Medicine/ Surgery)

AU$2000-AU$4000

Học sinh giỏi

 

 

RMIT University

Cử nhân  IT & Computer Sciences

AU$ 5000–10000

Học sinh xuất sắc

 

 

The University of Melbourne

Cử nhân tất cả các ngành học

100% học phí

Học sinh xuất sắc, đủ điều kiện vào thẳng năm 1

50% học phí

 

AU$ 10000

 

 5/ HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC- DẠNG LÊN LỚP

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

KHÓA HỌC

(TIỂU BANG)

 

 

Australian Catholic University

Thạc sĩ các ngành Kinh tế

2013

 

 

Charles Sturt University

Thạc sĩ, tất cả các ngành học

2013

 

 

Curtin University Sydney

Thạc sĩ, tất cả các ngành học

2013

 

 

Macquarie University

Thạc sĩ, tất cả các ngành học, trừ MBA, Master of Management, Master of Applied Finance, Master of Advanced Surgery & Master of Surgery.

2013

 

 

University of Technology Sydney

Thạc sỹ, tất cả các ngành học

2013

University of Wollongong

Các ngành: Business Administration, Master of International Business, Science (Logistics), Project Management, Retail Management, Management

2013

 

 

Charles Darwin University

Thạc sỹ

Kì 1/ 2013

Central Queensland University

Thạc sĩ ,tất cả các ngành học

2013

MBA

33% học phí

 

SVquốc tế

 

 

James Cook University in Brisbane

Thạc sĩ ,tất cả các ngành học

AU$ 2000 học phí

SV nhập học tại Brisbane campus

 

Ngoài ra: hỗ trợ vé máy bay 1 chiều, hãng Malaysia Airline,  tối đa U$600

AU$1000/môn học

Sinh viên đạt điểm  85/100 cho mỗi môn học

Queensland University of Technology

Ngành: Business, Business Advanced, Business/Business Double Degree, Graduate Diploma in Business

25% học phí

SV giỏi

 

 

The University of Queensland

Thạc sĩ, các ngành: International Economics & Finance; Development Economics; Business Economics; Health Economics

50% – 100% học phí

GPA ≥ 8.0

 

 

Flinders University

Chương trình Thạc sĩ

AU$ 1000

SVđề án 165

Le Cordon Bleu

Industry Scholarships, ngành: International Hospitality Management or MBA (International Hotel & Restaurant Management)

50% học phí

SV xuất sắc

 

 

University of Tasmania

Thạc sĩ tất cả các ngành

25% học phí

SV giỏi

(Tasmanian International Scholarship)

 

 

Deakin University

Thạc sĩ, tất cả các ngành học

AU$5000

Sinh viên giỏi.

(Deakin University Internationalisation Scholarship)

 

 

 

 

 

La Trobe University

Thạc sĩ, tất cả các ngành học

AU$3000

Sinh viên đủ điều kiện nhập học và đăng ký sớm nhất

(South East Asia Scholarship)

 

GPA>7.0

 

 

(ĐH Section 1–NOOSR)

 

 

GPA>7.5

 

 

(ĐH Section 2-NOOSR)

Chương trình Thạc sĩ Tín chỉ tất cả các ngành học (Academic Excellence scholarship)

AU$5000-10000

GPA> 8.0

 

 

Monash University

Thạc sĩ, ngành Công nghệ thông tin

AU$ 5000/năm

GPA ≥ 7.0

 

(ĐH Section 1–NOOSR)

 

 

AU$ 7000/năm

GPA ≥ 7.3 (Section 1)

 

 

Thạc sĩ, ngành Pharmacy,Medicine, Nursing, Health Sciences, Arts, Design, Education

AU$2000-AU$4000

Sinh viên giỏi

 

 

RMIT University

Thạc sĩ, ngành IT & Computer Sciences

AU$ 3000

Sinh viên xuất sắc

 

 

The University of Melbourne

Thạc sĩ, tất cả các ngành học (International Postgraduate Coursework Award – IPCA)

25-100% học phí

Sinh viên xuất sắc.

 

 

 6/ HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU)

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

KHÓA HỌC

(TIỂU BANG)

 

 

Australian Catholic University

Thạc sĩ các ngành Kinh tế

2013

Charles Sturt University

Thạc sĩ, tất cả các ngành học

2013

 

 

Curtin University Sydney

Thạc sĩ tất cả các ngành học

2013

 

 

Macquarie University

Thạc sĩ tất cả các ngành học, trừ trừ MBA, Master of Management, Master of Applied Finance, Master of Advanced Surgery & Master of Surgery

100% học phí

Sinh viên xuất sắc.

AU$ 5000

 

The Unniversity of New South Wales

Thạc sĩ các ngành thuộc Australian School of Business,

$2000-$26400

Sinh viên xuất sắc

College of Fine Arts, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of the Built Environment, Faculty of Engineering, Faculty of Law, Faculty of Medicine, Faculty of Science

 

IELTS >= 7.0

Khoa Kinh tế/Thương mại (trừ MBA)

$10,000

Sinh viên xuất sắc

Khoa Luật

$7,800

 

Khoa Kỹ thuật

$5,000

 

Khoa Xây dựng Môi trường

$15,000

 

Khoa Nghệ thuật

$12,000

 

The University of Sydney

Thạc Sĩ, khoa Arts

100% học phí

Sinh viên xuất sắc

 

 

Sau đại học tất cả các ngành học (Sydney Achievers International Scholarships)

AU$ 10000/khóa học

Sinh viên  xuất sắc

Sau đại học các ngành thuộc Faculty of Engineering & IT (Dr. Abdul Kalam International Scholarships)

50% học phí 1 năm

Không dành cho sinh viên đã hoặc đang theo học các chương trình Sau đại học

Sau đại học Master by Coursework & Juris Doctor for Law

AU$ 10000

Sinh viên nhận thư mời nhập học không điều kiện chương trình Sau đại học Luật

 

Juris Doctor: IETLS 7.5, không môn nào dưới 7.0

 

Master by Coursework: IETLS 7.0 không môn nào dưới 6.5

 

Nộp kèm Đơn xin học bổng & Bài luận cá nhân

University of Technology Sydney

Sau đại học tất cả các ngành học

AU$ 2000

Sinh viên khá giỏi

University of Wollongong

Các ngành:  Business Administration, International Business, Science (Logistics), Project Management, Retail Management, Management

$5565-$8350

Sinh viên giỏi

 

 

Charles Darwin University

Sau đại học tất cả các ngành học

50% học phí

Sinh viên giỏi

 

 

 

 

50% học phí

 

Central Queensland University

Thạc sĩ tất cả các ngành học

20% học phí

 

MBA

33% học phí

Sinh xuất sắc

 

 

James Cook University in Brisbane

Thạc sĩ tất cả các ngành học

AU$ 2000 học phí

Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

 

Ngoài ra: hỗ trợ vé máy bay 1 chiều, hang Malaysia Airline, tối đa U$600

AU$1000/môn học

Sinh viên đạt điểm  85/100 cho mỗi môn học

The University of Queensland

Thạc sĩ các ngành: International Economics & Finance; Development Economics; Business Economics; Health Economics

50% – 100% học phí

GPA≥ 8.0

 

 

Flinders University

Chương trình Thạc sĩ

AU$ 1000

Sinh viên đề án 165

University of Tasmania

Thạc sĩ tất cả các ngành

25% học phí

Sinh viên giỏi

(Tasmanian International Scholarship)

 

 

Deakin University

Thạc sĩ tất cả các ngành học

AU$5000

Sinh viên  khá giỏi.

(Deakin University Internationalisation Scholarship)

 

 

 

 

 

La Trobe University

Thạc sĩ Tín chỉ tất cả các ngành học

AU$3000

Sinh viên đủ điều kiện nhập học và đăng ký sớm nhất

 

GPA>7.0

 

(ĐH Section 1–NOOSR)

 

GPA>7.5

 

(ĐH Section 2-NOOSR)

Monash University

Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

AU$ 5000/năm

GPA ≥ 7.0

 

(ĐH Section 1–NOOSR

AU$ 7000/năm

GPA ≥ 7.3

 

(ĐH Section 2-NOOSR)

Thạc sĩ các ngành: Pharmacy,Medicine, Nursing, Health Sciences, Arts, Design, Education

AU$2000-AU$4000

Sinh viên giỏi

 

 

RMIT University

thạc sĩ ngành IT

AU$ 3000 học phí

Sinh viên Top 5%

 

 

The University of Melbourne

Thạc sĩ tất cả các ngành học (International Postgraduate Coursework Award – IPCA)

25-100% học phí

Sinh viên xuất sắc.

 

 

 Chi tiết về học bổng, thủ tục xin học, visa du học, chọn ngành và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

 Công ty tư vấn du học Đức Anh- www.ducanhduhoc.vn

Tag xem thêm: du hoc ucdu hoc mydu hoc anh

Bài viết liên quan

Nhanh tay chốt học bổng đến 100% TRONG NGÀY HỘI TUYỂN SINH 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI ÚC- Go8!

Sự thật là: 8 trường ĐH tốt nhất nước Úc – Go8 đã và đang đào tạo: Đương kim Thủ tướng Úc & ~70% Thủ tướng tiền nhiệm; Hơn 50%…

Thư cảm ơn từ Du học sinh: NÉT ĐẸP VĂN HÓA DU HỌC SINH CÔNG TY ĐỨC ANH!

Hôm nay: Một thư cảm ơn đặc biệt- trong thời điểm đặc biệt của visa du học Úc… Bên cạnh việc bị giục giã về visa, thư mời, học bổng……

TEACHING – ngành học HOT, mang lại nhiều lợi thế tại Úc

1. Teaching là gì? Teaching có nghĩa là giảng dạy, học teaching là học để đi dạy, hay nói cách khác, học teaching là để trở thành “dân” sư phạm….

VĂN HOÁ XEM PHÁO HOA ĐÓN NĂM MỚI TẠI SYDNEY

Là trái tim của nước Úc và cũng là một trong những thành phố đón năm mới đầu tiên trên thế giới, lễ bắn pháo hoa và đếm ngược tại…

Học bổng du học Úc (Cập nhật T7/2024)

Thông tin học bổng du học Úc

VĂN HOÁ TEAMWORK TÍCH CỰC TẠI ÚC

Hãy cùng Đức Anh tìm hiểu về một trong những kỹ năng quan trọng nhất quyết định rất nhiều đến chất lượng công việc và học tập của bạn tại…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn