09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2017- 2018

Thứ Tư - 05/07/2017
I. Học bổng Phổ thông
Trường Học bổng Giá trị Số lượng Hạn nộp Điều kiện
NSW – New South Wales
Taylors College Highschool Scholarship $2,500 – 5,000 Số lượng có hạn 2017 GPA 2 năm gần nhất > 8.0;
Phòng vấn với đại diện trường
VIC – Victoria
Eynesbury Year 10 High School 25% – 50% N/A Kỳ nhập học tháng 7/2017 và tháng 1/2018 GPA 7.5 hoặc8.0 trở lên
Year 11 High School 25% – 30% N/A Kỳ nhập học tháng 1/2018 GPA 7.5 hoặc8.0 trở lên
II. Học bổng Cao đẳng nghề/ College
Trường Học bổng Giá trị Số lượng Hạn nộp Điều kiện
NSW – New South Wales
Taylors College Diploma and Foundation Scholarship $2,500 – 5,000 Số lượng có hạn 2017 GPA 2 năm gần nhất > 8.0;
Phòng vấn với đại diện trường;
Nhập học tại các cơ sở Australian National University, The University of Sydney, The University of Western Australia, Flinders University
Bachelor at CSU Study Center Brisbane, Sydney and Melbourne ScholarshipUndergraduate $2,000 – $4,000 N/A 2017 GPA 8.0 trở lên; Phỏng vấn với đại diện trường
VIC – Victoria
Eynesbury FSP 30% N/A Kỳ nhập học tháng 10/2017 GPA 8.0 trở lên
UniSA/University of Adelaide 30% N/A Kỳ nhập học tháng 1/2018 GPA 8.0 trở lên
Business / Information Technology / Engineering 10 tuần tiếng Anh miễn phí N/A Kỳ nhập học tháng 10/2017 và 3/2018 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
WA – Western Australia
Canning College Certificate IV in Commerce $2,500 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Diploma of Commerce 50% học phí N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Diploma of Commerce $3,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
III. Học bổng Đại học & sau Đại học
Trường Học bổng Giá trị Số lượng Hạn nộp Điều kiện
NSW- NEW SOUTH WALES
ACU ACU International Student Scholarship 50% học phí N/A 30/9 cho kỳ nhập học tháng 2; 30/4 cho kỳ nhập học tháng 7 GPA 8.0 trở lên
Peter Faber Business School Postgraduate Scholarship $1,000 N/A 2017 Kết quả bậc học trước 70%
Master of Finance Scholarship $4,000 AUD 10 2017 Sinh viên nhập học khóa Thạc sỹ Tài chính kỳ nhập học tháng 2/2017
Charles Sturt University English (minimum 20 weeks) $2,000-4,000 N/A 2017 Thỏa mãn yêu cầu nhập học
Diploma $2,000-4,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Master at Brisbane, Sydney and Melbourne Scholarship $2,000 – $4,000 N/A 2017 GPA 7.5 trở lên (trường công)
GPA 8.0 trở lên (trường tư)
ICMS InternationalScholarship Lên đến $25,000 N/A 2017 Nhập học khóa cử nhân
Thành tích học tập xuất sắc, thể hiện kỹ năng và năng lực bản thân tốt. IELTS 6.0 trở lên
Kent Institute Australia International Student Scholarship 30% học phí N/A Áp dụng hằng năm Nhập học tại Kent Sydney Campus. Kết quả học tập tốt
Macquarie University English Language Scholarship – Vietnam 50% học phí tiếng Anh lên đến 15 tuần N/A 2017 Là sinh viên Việt Nam, nhập học chính quy.
English Language Scholarship – Project 500 100% học phí tiếng Anh lên đến 10 tuần N/A 2017 Là sinh viên Việt Nam, nhập học bậc Thạc sỹ tại Macquarie.
English Language Scholarship – ECV 1000 100% học phí tiếng Anh lên đến 10 tuần N/A 2017 Là sinh viên Việt Nam, nhập học bậc Thạc sỹ tại Macquarie.
Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship – ASEAN $5,000 N/A 2017 Là công dân các nước ASEAN;
Điểm trung bình tương đương ATAR 90/100
Macquarie University ASEAN Scholarship $5,000 N/A Áp dụng hằng năm Là công dân các nước ASEAN;
Chỉ áp dụng cho chương trình On – campus;
Sinh viên học các khóa ELC (tiếng Anh) hoặcMUIC (liên thông)trước khi nhập học chính thức năm 2017.
The University of Newcastle English Language Scholarship for Master of Law $3,800 N/A 2017 Thỏa mãn yêu cầu nhập học
University of Technology, Sydney (UTS) Undergraduate Academic Excellence Awards $10,000 N/A 7/31/2018 Xét dựa trên kết quả học tập
Scholarship for IB Graduates from South East Asia 50% học phí 5 2017 Sinh viên Đông Nam Á có điểm Tú tài Quốc tế tương đương 28
Scholarship for IB Graduates Selected Schools in South East Asia 50% học phí 15 2017 Sinh viên Đông Nam Á có điểm Tú tài Quốc tế tương đương 28
International Academic Excellence Award $5,000 N/A Hạn nộp: 31/7/2018 Nhập học bậc Thạc sỹ, thỏa mãn yêu cầu nhập học
UTS Science Scholarship for Outstanding International Students (Vietnam and India) $2,000 N/A Áp dụng hàng năm Nhập học bậc Thạc sỹ, điểm trung bình 65% trở lên.
The University of Newcastle Faculty of Education and Arts scholarship $1,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Faculty of Engineering and Built Environment International Scholarship $25,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Master of Law $4,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
University of New England Master of TESOL $3,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Master of Nursing Practice $5,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Research $26,000 25 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
University of Wollongong UOW college pathway 25-50% học phí Số lượng không giới hạn Áp dụng hằng năm Nhập học các chương trình Dự bị ĐH, Cao đẳng tại UOW college
Dựa trên kết quả học tập
Undergraduate Excellence Scholarships (UES) 15% học phí Số lượng không giới hạn Áp dụng hằng năm Nhập học bậc Cử nhân tại UOW trừ một số chuyên ngành: Y, Giải phẫu, Điều dưỡng, Dinh dưỡng/ Chế độ ăn uống, Rèn luyện/Phục hồi chức năng, KHXH và Tâm lý học
Faculty Merit Scholarships (FMS) 25% học phí Số lượng không giới hạn Áp dụng hằng năm Nhập học bậc Cử nhân tại UOW. Khi kết hợp với UES, học bổng này giúp giảm tổng cộng 40% học phí cho toàn khóa học (lên đến 4 năm)
Sydney Campus International Student Bursary 16 – 18% học phí N/A 2017 Áp dụng cho một số ngành học tại cơ sở Circular Quay
Fifteen Partial Tuition Scholarships 25% học phí 5 26/5/2017 Đã có bằng Cử nhân, điểm trung bình 70% trở lên
Postgraduate Engineering Scholarships Lên đến $8,100 N/A 2017 Sinh viên Việt Nam có thành tích cao theo họckhóa  Master tại EIS
Master Engineering Scholarship $7.64 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Postgraduate Business Scholarships Partial Scholarship 25% học phí 5 2017 Sinh viên quốc tế theo học Thạc sỹ tại Wollongong
Western Sydney University Vice – Chancellor’s Academic Excellent Scholarship 50% học phí (áp dụng tối đa 3 năm với bậc cử nhân và 2 năm với bậc thạc sỹ) N/A 2017 Học bổng cử nhân: ATAR 90 hoặc tương đương;
Học bổng thạc sỹ: GPA 85% trở lên
Undergraduate- International Scholarship 20% học phí năm 1 N/A 2017 Dựa trên kết quả học tập
25% học phí năm 2
30% học phí năm 3
Postgraduate International Academic Excellent $5,000 trừ vào năm đầu tiên N/A 2017 Áp dụng cho 1 số ngành học
Postgraduate International scholarship 25% học phí năm 1 N/A 2017 Dựa trên kết quả học tập
35% học phí năm 2
QLD- QUEENSLAND
Central Queensland University (CQU) Vice-Chancellor’s Scholarship 20% học phí N/A Áp dụng hằng năm Điểm trung bình 7.5
Griffith University Griffith International Undergraduate Excellence Scholarships $10,000 N/A Kỳ nhập học tháng 10/2017: Du học sinh nhập học bậc Cử nhân Griffith University.
Griffith International Family Scholarship $1,000 N/A Áp dụng hằng năm Sinh viên có người thân là sinh viên hoặc cựu sinh viên tại Griffith.
Griffith Business School Excellence Scholarships $7,000 N/A Kỳ nhập học tháng 10/2017: Xét dựa trên kết quả học tập
Griffith International Scholarship for Griffith College Diploma to Degree $3,000 N/A 2017 Sinh viên liên thông từ Griffith College có thành tích xuất sắc
GELI Direct Entry Program (DEP) Scholarship $1,000 N/A 2017 Sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên bậc Cử nhân hoặc Sau đại học
RTP International Fee Offset Scholarship Toàn bộ học phí N/A 21/7/2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
James Cook University Diploma Scholarship 10% học phí N/A 2017 Sinh viên nhập học năm 2017
Bachelor Degree Scholarship 20% học phí N/A 2017 “GPA đạt 80% trở lên, nhập học năm 2017”
Queensland University of Technology (QUT) English scholarships 25%-50% học phí Unlimited 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Diploma Scholarship $7,190- 13,262 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Triple Crown scholarship 25% học phí N/A 2017 Áp dụng cho các chương trình cử nhân và thạc sỹ Kinh doanh
Creative Industries scholarship 25% học phí N/A 2017 Áp dụng cho các chương trình cử nhân và thạc sỹ
University of Queensland IES Foundation Year- New Campus Scholarship 25% học phí N/A 2017 Sinh viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn nhập học IES Foundation Year
Science International Scholarships $3,000 hoặc $10,000 N/A Kỳ nhập học Tháng 7/2017 Học bổng cử nhân: GPA 9.5 trở lên
Học bổng thạc sỹ: GPA 7.0 trở lên
VIC- VICTORIA
Deakin University Vice-Chancellor’s International Scholarship 50% – 100% học phí N/A Updating… Updating…
International Scholarship 25% học phí N/A Updating… Updating…
STEM Scholarsip 20% học phí N/A Kỳ nhập học mùa thu 2018 Sinh viên ngành STEM có điểm trung bình 65% trở lên
La Trobe University La Trobe College Excellence Scholarships 15%, 20% hoặc 25% học phí Số lượng có hạn 2017 Thỏa mãn yêu cầu nhập học, có bằng Tú tài Quốc tế tương đương 26 điểm trở lên theo thang điểm của Úc
Undergraduate regional campus scholarships Lên đến $5,000 N/A 2017 Thỏa mãn yêu cầu điểm số và tiếng Anh học tập, nhập học không điều kiện.
Academic Excellence Scholarship $10,000 – $20,000 N/A 2017 GPA 85% trở lên
International Student Scholarship $9,500 N/A 2017 Thỏa mãn điều kiện nhập học
La Trobe University Sydney Campus Scholarship 15 – 25% học phí N/A Tháng 7 và 11/2017 Dựa trên kết quả học tập
Postgraduate regional campus scholarships Lên đến $5,000 N/A 2017 Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh và thành tích học tập khi nhập học.
Nhập học không điều kiện
The University of Melbourne International Undergraduate Scholarship $10,000 hoặc 50% hoặc 100% học phí 50 suất học bổng mỗi năm Áp dụng hằng năm Xét dựa trên kết quả học tập
Monash University Monash International Leadership Scholarship 100% học phí mỗi năm 4 Áp dụng hằng năm – Thành tích học tập; Tiếng Anh đạt điểm cao; nổi bật trong nhiều hoạt động khác;
– Thư xin học bổng (500-1.000 từ) nói rõ tiềm năng lãnh đạo và có thể trở thành một đại sứ cho Đại học Monash.
Monash International Merit Scholarship $10.000 mỗi năm 31 Áp dụng hằng năm
Faculty Scholarship $4,000-8,000 Vary Áp dụng hằng năm Áp dụng cho các Khoa:
• Mỹ thuật, Thiết kế và Kiến trúc
• Xã hội và Nhân văn
• Kinh tế và Kinh doanh
• Kỹ thuật
• Công nghệ thông tin
• Y, Điều dưỡng và Khoa học Y tế
• Dược
• Khoa học
Monash College Scholarship $4,000 Vary Áp dụng hằng năm Theo học chương trình Dự bị ĐH hoặc Cao đẳng
Xét dựa trên kết quả học tập
Swinburne University of Technology Swinburne International Excellence Scholarship – Pathways $7,000 – $9,000 Số lượng có hạn Kỳ nhập học tháng 6 và tháng 10 năm 2017 Sinh viên có thành tích xuất sắc
Swinburne International Excellence Scholarship Lên đến $43,000 Số lượng có hạn 2017 Xét dựa trên kết quả học tập
Swinburne International Excellence Scholarship – Postgraduate Lên đến $17,000 Limited 2017 Thành tích học tập tốt. Xét dựa trên kết quả học tập và kinh nghiệm làm việc.
Swinburne International Excellence Scholarship – Professional Computing and Network Systems $2,500 Limited 2017 Sinh viên có thành tích học tập tốt
WA – WESTERN AUSTRALIA
Le Cordon Bleu Perth Campus Scholarship $20,000 N/A Jul-17 Sinh viên có thành tích học tập tốt.
IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5
Bài luận 500 từ
Murdoch University Murdoch Institution of TechnologyScholarship Lên đến $12,000 N/A 2017 Liên hệ Đức Anh EduConnect để biết thêm chi tiết
Curtin University English 20% học phí N/A 2017
SA – SOUTH AUSTRALIA
Carnegie Mellon University Scholarship 10 – 40% học phí N/A 2017 Xét theo kết quả học tập
Le Cordon Bleu Industry Professional Scholarship $5,300 N/A 2017 Sinh viên có 6 tháng kinh nghiệm làm việc trở lên
University of Adelaide University of Adelaide College pathway (Kaplan pathway) 25% học phí N/A 2017 1. Chương trình Dự bị ĐH:  Hết lớp 11, GPA >7.5, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
2. Chương trình Cao đẳng: Hết lớp 12, GPA >7.2, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
University of South Australia Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship 50% học phí 20 2017 Xét dựa trên kết quả học tập;
Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào
International Merit Scholarship 25% học phí N/A 2017 Xét dựa trên kết quả học tập
Flinders University Master of Business Scholarship 15% học phí N/A Áp dụng hàng năm GPA 80% (tương đương 5.5/7)
TAS – TASMANIA
University of Tasmania “International Scholarship (TIS)
Faculty of : Science, Engineering & Technology, Law, Business & Economics, Education, Health,”
25% học phí N/A Áp dụng hằng năm Sinh viên quốc tế

Bài viết liên quan

Nhanh tay chốt học bổng đến 100% TRONG NGÀY HỘI TUYỂN SINH 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI ÚC- Go8!

Sự thật là: 8 trường ĐH tốt nhất nước Úc – Go8 đã và đang đào tạo: Đương kim Thủ tướng Úc & ~70% Thủ tướng tiền nhiệm; Hơn 50%…

Thư cảm ơn từ Du học sinh: NÉT ĐẸP VĂN HÓA DU HỌC SINH CÔNG TY ĐỨC ANH!

Hôm nay: Một thư cảm ơn đặc biệt- trong thời điểm đặc biệt của visa du học Úc… Bên cạnh việc bị giục giã về visa, thư mời, học bổng……

TEACHING – ngành học HOT, mang lại nhiều lợi thế tại Úc

1. Teaching là gì? Teaching có nghĩa là giảng dạy, học teaching là học để đi dạy, hay nói cách khác, học teaching là để trở thành “dân” sư phạm….

VĂN HOÁ XEM PHÁO HOA ĐÓN NĂM MỚI TẠI SYDNEY

Là trái tim của nước Úc và cũng là một trong những thành phố đón năm mới đầu tiên trên thế giới, lễ bắn pháo hoa và đếm ngược tại…

Học bổng du học Úc (Cập nhật T7/2024)

Thông tin học bổng du học Úc

VĂN HOÁ TEAMWORK TÍCH CỰC TẠI ÚC

Hãy cùng Đức Anh tìm hiểu về một trong những kỹ năng quan trọng nhất quyết định rất nhiều đến chất lượng công việc và học tập của bạn tại…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn