09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Ban Giám Đốc

Giám đốc – Bà: Lù Thị Hồng Nhâm

Bằng cấp cao nhất

 • Thạc sỹ Quản lý Giáo dục – đại học New South Wales, Úc, 1998 (Học bổng Aus Aid);
 • Thạc sỹ Ngôn ngữ học – đại học Quốc gia, Hà Nội, 1994;
 • Cử nhân Anh văn -đại học Quốc gia, Hà Nội, 1996;
 • Cử nhân Văn Khoa, đại học Sư phạm 1, Hà Nội, 1987;
 • Các chứng chỉ Chuyên viên tư vấn du học quốc tế của 12 nước, từ 2000- nay.

Kinh nghiệm

 • 16 năm giảng dạy môn Ngữ Văn, bậc trung học phổ thông;
 • 01 năm dạy bán thời- Đại học Quốc Gia Hà Nội;
 • 16 năm kinh nghiệm điều hành công ty tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật;
 • Kinh nghiệm về học tập dài hạn tại Australia;
 • Kinh nghiệm về đào tạo ngắn hạn và tham quan/ khảo sát tại các nước: Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Pháp, Thụy sỹ, Singapore, Malayxia…
 • Hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, luật giáo dục và luật visa- di trú của trên 20 nước trên thế giới.

Phó Giám đốc   Bà: Trần Thị Lan Hương

Bằng cấp cao nhất

 • Cao học về Nhân khẩu học- Cairo, Ai Cập, 1989, học bổng Cộng đồng Châu Âu;
 • Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh tế kế hoạch, 1982.

Kinh nghiệm

 • Tham gia và điều phối các dự án Việt Nam và Quốc tế của Bộ LĐ&TBXH;
 • Giám đốc marketing New Zealand Milk,
 • 15năm kinh nghiệm điều hành và tư vấn du học;
 • 10 năm kinh nghiệm điều hành trường quốc tế;
 • Kinh nghiệm về đào tạo ngắn hạn và tham quan/ khảo sát tại các nước: Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Pháp, Thụy sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc…
 • Hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, luật giáo dục và luật visa của trên 20 nước trên thế giới.