09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Các đối tác tại Australia

Các trường đại học công lập Úc

(Đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ)

Thủ đô Canberra

 1. The Australian National University– Study Group
 2. University of Canberra
 3. Australian Catholic University

Bang New South Wales

 1. Charles Sturt University
 2. Macquarie University
 3. The University of Newcastle
 4. The University of New England
 5. The University of New South Wales
 6. The University of Sydney
 7. University of Technology Sydney
 8. University of Western Sydney
 9. University of Wollongong

Northern Territory

 1. Charles Darwin University

Queensland

 1. Central Queensland University
 2. Griffith University
 3. James Cook University
 4. Queensland University of Technology
 5. The University of Queensland
 6. University of Southern Queensland
 7. University of the Sunshine Coast
 8. Southern Cross University

South Australia

 1. The University of Adelaide– Braford College
 2. Flinders University
 3. University of South Australia

Tasmania

 1. University of Tasmania

Victoria

 1. Deakin University
 2. La Trobe University
 3. Monash University
 4. Royal Melbourne Institute of Technology
 5. Swinburne University of Technology
 6. University of Ballarat
 7. The University of Melbourne
 8. Victoria University

Western Australia

 1. Curtin University of Technology
 2. Edith Cowan University– Phoenix
 3. Murdoch University– Phoenix
 4. The University of Western Australia

Các trường cao đẳng công lập Úc

(Đào tạo chứng chỉ, cao đẳng, cao đẳng nâng cao, cử nhân)

*6 bang, 2 vùng lãnh thổ với 62 trường cao đẳng công lập, 100% vốn nhà nước

Bang New South Wales (NSW)

 1. Hunter Institute  [Hunter]
 2. Illawarra Institute  [Illawarra]
 3. New England Institute  [New England]
 4. North Coast Institute  [NCI]
 5. Northern Sydney Institute  [NSIT]
 6. Open Training & Education Network  [OTEN-DE]
 7. Riverina Institute  [RIT]
 8. South Western Sydney Institute  [SWSI]
 9. Southern Sydney Institute  [SSI]
 10. Sydney Institute  [SIT]
 11. Western Institute  [WIT]
 12. Western Sydney Institute  [WSI]

Bang Victoria (VIC)

 1. Box Hill Institute of TAFE  [Box Hill TAFE]
 2. Chisholm Institute of TAFE  [Chisholm]
 3. Swinburne University of Technology TAFE  [Swinburne TAFE]
 4. Victoria University (TAFE)  [VU TAFE]
 5. William Angliss Institute of TAFE  [William Angliss]

Bang Queensland (QLD)

TAFE Queensland RTO No. 0275 CRICOS No. 03020E

Bang Western Australia (WA)

 1. Central Institute of Technology  [CENTRAL]
 2. Central West College of TAFE  [CENTRAL WEST]
 3. Challenger TAFE  [CHALLENGER]
 4. Kimberley College of TAFE  [KIMTAFE]
 5. Pilbara TAFE  [Pilbara]
 6. South West Regional College of TAFE  [SWRC]
 7. Swan TAFE  [SWAN]
 8. West Coast College of TAFE  [WESTCOAST]

Bang South Australia (SA)

 1. Eynesbury Senior College  [EYNESBURY]
 2. International College of Hotel Management  [ICHM]
 3. SA College of Natural Medicine  [SACNM]
 4. South Australian Institute of Business and Technology  [SAIBT]

Bang Tasmania (TAS)

 1. The Institute of TAFE Tasmania  [TAFE TASMANIA]

Các trường cao đẳng- đại học tư thục Úc

(Đào tạo chứng chỉ, cao đẳng, cao đẳng nâng cao, cử nhân, Thạc sỹ)

 1. Le Cordon Blee (LCB) – cơ sở Sydney/Melbourne/ Adelaide/ Perth/ Thai Land/ Paris
 2. Blue Moutain Hotel Mangement School- BMIHMS- Sydney
 3. International College Management Sydney- ICMS- Sydney
 4. Academy of Informtion technology- Sydney
 5. Holmes College – Sydney/ Melbourne
 6. Melbourne Institute of Technology- Melbourne
 7. ATMC (CDM)- Melbourne
 8. Academia International- Melbourne
 9. International Collge Hotel Management- ICHM- Adelaide
 10. Navitas Group- QIBT/ SIBT/ MIBT/ PIBT/ SAIBT
 11. Study Group- các trường UniSyd/ Australian National University/ Flinders university/ Western Australia University/ Charles Sturt University
 12. Kaplan Group- các trường: Uni of Adelaide/ Murdoch
 13. Phoenix- các trường: Western Australia Uni/ Murdoch/ Edith Cowan/ Curtin

Các trường phổ thông Úc

(đào tạo cấp 1,2,3)

Tư thục:

 1. Kardinia International College – Melbourne
 2. Toorak College – Melbourne
 3. Ivanhoe Grammar school – Melbourne
 4. Melbourne Langauge center and Stott’s college – Melbourne
 5. John Paul College – Queensland

Công lập:

(Vui lòng click vào từng bang để tìm tên trường bạn cần)

– Các trường tại Úc- phân loại theo mục tiêu đào tạo

– Các trường tại Úc- phân loại theo khu vực

– Các trường phổ thông công lập bang New South Wales (2215 trường)

– Các trường chuyên- bang NSW 

Các trường phổ thông công lập bang Victoria (118 trường nhận học sinh quốc tế)

– Các trường bang Nam Úc

 Các trường công lập bang VIC

– Các trường bang Tây Úc

 Các trường công lập bang Tây Úc

– Các trường bang Queensland

– Các trường công lập bang QLD

– Các trường bang Tasmania

– Các trường công lập bang TAS

– Các trường tại Canberra

 Các trường phổ thông tại Canberra

– Các trường khu lãnh thổ phía Bắc

– Các trường công lập khu lãnh thổ phía Băc