09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Các trường Đại học Nhật

Thứ Sáu - 10/09/2021

Tham khảo:

Đại học là cơ sở giáo dục lấy trọng tâm là giáo dục bậc cao, về nguyên tắc đào tạo 4 năm. Tùy từng trường, sẽ có cơ chế sinh viên dự thính không chính quy, sinh viên tự do lựa chọn môn học để thi. Bên cạnh hình thức du học dài hạn với mục đích lấy bằng, còn có các hình thức du học ngắn hạn giúp sinh viên có nhiều lựa chọn.

I. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN:

1. Điều kiện nhập học

 1. Đã hoàn thành chương trình học 12 năm tại các trường ngoài nước Nhật
 2. Đủ 18 tuổi, đỗ kỳ thi kiểm tra học lực tương đương hoàn thành chương trình học 12 năm ngoài nước Nhật
 3. Đủ 18 tuổi, hoàn thành việc học tại các trường dành cho người nước ngoài đã được chỉ định tại Nhật, tương đương với trường trung học phổ thông ngoài nước Nhật
 4. Đã hoàn thành chương trình học trên 11 năm ngoài nước Nhật, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định
 5. Đủ 18 tuổi, có bằng Tú tài quốc tế, bằng Abitur, bằng Tú tài Pháp hoặc trong kì thi GCEA bạn đạt đủ điểm mà trường yêu cầu
 6. Đủ 18 tuổi, đã hoàn thành chương trình học 12 năm tại các cơ sở giáo dục được các tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, CIS, ACSI) công nhận
 7. Đủ 18 tuổi, đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 8. Đáp ứng được một trong các điều kiện nhập học theo luật giáo dục trường học ngoài các điều kiện trên
 9. Đủ 18 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường.

* Từ 1~3, nếu chương trình học không đủ 12 năm hoặc không hoàn thành khóa học được chỉ định ở nước ngoài, có những trường hợp cần hoàn thành khóa đào tạo dự bị được chỉ định hoặc hoàn thành chương trình học của cơ sở thực tập.

2. Giấy tờ cần nộp

 • Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường)
 • Bằng tốt nghiệp (Giấy chứng nhận tốt nghiệp) trung học phổ thông
 • Bảng điểm trung học phổ thông
 • Thư tiến cử của Hiệu trưởng hoặc Giáo viên trường trung học phổ thông
 • Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
 • Giấy tờ khác

Giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau tùy từng trường, hãy hỏi trực tiếp chúng tôi để nắm được thông tin chi tiết.

3. Thi đầu vào

Nhiều trường, ngoài kỳ thi đầu vào dành cho đối tượng là thí sinh người Nhật, còn tổ chức kì thi đầu vào dành cho người nước ngoài (du học sinh). Các trường sẽ đối chiếu các mục dưới đây để tuyển chọn. Tùy từng trường sẽ có cách thức thi tuyển khác nhau, hãy xem kỹ hướng dẫn thi của trường đó.

 • Đánh giá hồ sơ
 • Kiểm tra học lực
 • Phỏng vấn
 • Viết tiểu luận, bài văn
 • Kiểm tra tính phù hợp và năng lực khác
 • Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
 • Kỳ thi đại học toàn quốc

4. Tốt nghiệp, hoàn thành khóa học

Nếu tốt nghiệp đại học và đạt đủ tiêu chuẩn dưới đây sẽ được cấp bằng “Cử nhân”.

Thời gian đào tạo bắt buộc tiêu chuẩn Số tín chỉ
Khoa thông thường,
Khoa dược 4 năm
4 năm 124 tín chỉ trở lên
Khoa Y, Nha khoa, Thú y và Khoa dược hệ 6 năm 6 năm
 • Khoa Y, Nha khoa: 188 tín chỉ trở lên
 • Thú y: 182 tín chỉ trở lên
 • Dược: 186 tín chỉ trở lên

du học nhật a7

II. CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC:

1. Điều kiện nhập học

Cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ (Giai đoạn đầu/ Kỳ đầu)

 1. Đã tốt nghiệp đại học ở Nhật
 2. Nhận được bằng cử nhân do Tổ chức hỗ trợ cải cách đại học và cấp học vị (NIAD-QE) cấp
 3. Đã hoàn thành chương trình học 16 năm ngoài nước Nhật
 4. Nhận được bằng tương đương với bằng cử nhân do đã hoàn thành khóa học 3 năm trở lên tại các trường đại học ngoài nước Nhật
 5. Đã hoàn thành chương trình học 16 năm tại các cơ sở giáo dục được chỉ định có khóa học đại học ở Nhật Bản
 6. Đã tốt nghiệp trường dạy nghề được chỉ định
 7. Đủ 22 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người đã tốt nghiệp đại học theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường Sau đại học.

Khóa học Tiến sĩ (Giai đoạn sau/ Kỳ sau)

 1. Có bằng Thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn của Nhật
 2. Nhận được bằng tương đương với bằng Thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn ở ngoài nước Nhật
 3. Đã hoàn thành chương trình học được chỉ định là chương trình sau đại học ngoài nước Nhật, nhận được bằng tương đương với bằng Thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn tại nước Nhật
 4. Đã tốt nghiệp đại học, có trên 2 năm nghiên cứu tại các trường đại học, trung tâm nghiên cứu (bao gồm cả đại học, trung tâm nghiên cứu ngoài nước Nhật), là người được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người có bằng Thạc sĩ, bằng chuyên môn
 5. Đủ 24 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người có bằng Thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường Sau đại học.

Khóa học Tiến sĩ (Y khoa, Nha khoa, một phần khóa học Dược, Thú y)

Hãy liên hệ với các trường trước khi nộp hồ sơ vào các khóa học Y khoa, Nha khoa, một phần khóa học Dược, Thú y.

2. Giấy tờ cần nộp

 • Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường)
 • Bằng tốt nghiệp (Giấy chứng nhận tốt nghiệp) Đại học (Khoa)
 • Bằng (Giấy chứng nhận) Thạc sĩ (Trường hợp Khóa học Tiến sĩ)
 • Bảng điểm của cấp học cao nhất
 • Thư tiến cử
 • Luận văn nghiên cứu (Luận văn tốt nghiệp) tại trường đã theo học và Bản tóm tắt Luận văn
 • Bản kế hoạch nghiên cứu
 • Giấy tờ khác

Giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau tùy từng trường, hãy hỏi trực tiếp để nắm được thông tin chi tiết.

3. Thời gian nộp hồ sơ

Hầu hết các trường tuyển sinh từ mùa hè đến tháng 10, tháng 11, tuy nhiên cũng có trường tuyển sinh từ tháng 1 đến tháng 3. Thời gian nhập học cho hai đợt tuyển sinh trên thường vào tháng 4. Cũng có trường nhập học vào tháng 9 hoặc tháng 10.

4. Thi đầu vào

Các trường đối chiếu các mục dưới đây để tuyển chọn. Tùy từng trường sẽ có cách thức thi tuyển khác nhau, hãy xem kỹ trên trang web của trường.

 • Đánh giá hồ sơ
 • Kiểm tra học lực
 • Phỏng vấn
 • Viết tiểu luận, bài văn
 • Kiểm tra tính phù hợp và năng lực khác
 • Thi vấn đáp đối với các môn chuyên ngành

5. Giáo sư hướng dẫn

Giáo sư hướng dẫn là người sẽ hướng dẫn kế hoạch chọn môn, hướng dẫn nghiên cứu, do đó về cơ bản phải tự tìm giáo sư hướng dẫn. Có trường yêu cầu tìm giáo sư hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ rồi sau đó mới đồng ý tiếp nhận.

Trường hợp liên lạc với giáo sư hướng dẫn

Bạn cần viết rõ ràng, cụ thể thành quả nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu của mình và lý do chọn giáo sư đó, nếu có thêm thư tiến cử của giáo sư hướng dẫn của trường nơi bạn đã theo học là tốt nhất. Vì giáo sư chỉ có thể đánh giá năng lực của bạn dựa trên các giấy tờ nên bạn cần trao đổi với giáo sư nhiều lần để cho họ thấy được sự nhiệt huyết của bạn.

Cách tìm giáo sư hướng dẫn

 • Nhờ giáo sư hướng dẫn của trường nơi bạn đã theo học giới thiệu giúp
 • Tìm thông tin trên báo, thông tin từ cựu du học sinh tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu tại nước mình
 • Tìm thông tin trên các trang web.

Bản kế hoạch nghiên cứu

Bản kế hoạch nghiên cứu là bản ghi rõ đề tài và cách thức nghiên cứu như thế nào. Hầu hết các trường Sau đại học đều yêu cầu nộp bản kế hoạch nghiên cứu. Nội dung bản kế hoạch nghiên cứu sẽ là mục đích, bối cảnh, ý nghĩa, phương pháp, tài liệu tham khảo. Hình thức và số chữ được quy định khác nhau tùy từng trường. Về cơ bản, khoảng 2.000 chữ. Để viết bản kế hoạch nghiên cứu điều quan trọng là phải tìm kiếm luận văn liên quan tới lĩnh vực mà mình muốn nghiên cứu, những nghiên cứu đó đã tiến hành đến đâu, vấn đề còn lại là gì.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Tag xem thêm: Du họcdu học anhdu học úcdu học mỹdu học new zealanddu học canadadu học singapore

Bài viết liên quan

Mời dự Hội thảo: Hướng dẫn hồ sơ và nộp hồ sơ du học Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada…

Công ty tư vấn du học Đức Anh thân mời các phụ huynh & học sinh- sinh viên có quan tâm tham dự buổi hội thảo trên, được tổ chức…

Hỗ trợ phí visa cho du học sinh Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Singapore & Thụy Sỹ

HỖ TRỢ. Đức Anh A&T cùng một loạt các trường đại học quyết định hỗ trợ phí visa du học, trị giá từ 3.800.000- 10.000.000 VNĐ*, cho các du học…

Học bổng du học Nhật

Một trong những điểm thu hút du học sinh Việt Nam lựa chọn du học Nhật là nguồn học bổng du học Nhật rất dồi dào và có giá trị…

Ngày hội Du học 2022: Mời Trao đổi với hơn 100 trường đại học hàng đầu thế giới

Chỉ với 15-20 phút trao đổi 1-1 với mỗi trường có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ tự tìm thông tin du học. Còn chần chờ gì nữa…

Mời dự hội thảo “Tư vấn & tiếp nhận hồ sơ du học Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada…” tại Hải Phòng

Lối đi nào an toàn- hữu dụng nhất cho du học sinh Hải Phòng? Hãy tham dự buổi hội thảo trên, để trao đổi trực tiếp với cô Lù Thị…

MỜI DỰ TRIỂN LÃM DU HỌC TOÀN CẦU THÁNG 2/2022: Tư vấn 1-1 với hơn 100 trường hàng đầu & Học bổng đến 100% 

2022 chính là thời điểm cất cánh cho tương lai sự nghiệp của bạn, khi hàng loạt nước mở biên và nối lại đường bay quốc tế. Chỉ với 15…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn