09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Các văn phòng

Đức Anh A&T có 2 văn phòng du học, 2 Trung tâm thi PTE A/ đào tạo tiếng Anh.
HOTLINE chung: 09887 09698
VĂN PHÒNG DU HỌC:
Trụ sở chính – Hà Nội

Địa chỉ

Điện thoại

Fax  

Email 

HOTLINE

: Đức Anh Building, 54 – 56 Tuệ Tĩnh, Hà Nội

: 04 3971 6229/ 04 3972 0889

: 04 3971 6801

: lienhe@ducanh.edu.vn

: 09868 88440

Chi nhánh – Hồ Chí Minh

Địa chỉ

Điện thoại

Fax  

Email 

HOTLINE

: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

: 08 3929 3995/ 08 3929 3996

: 08 3930 2567

: lienhe@ducanh.edu.vn

: 09743 80915

 
TRUNG TÂM THI PTE A & ĐÀO TẠO TIẾNG ANH:
Hà Nội

Địa chỉ

Điện thoại

Fax  

Email 

HOTLINE

: Tầng 5, Đức Anh Building, 54 – 56 Tuệ Tĩnh, Hà Nội

: 04 39448589

: 04 3971 6801

booking@pearsontest.com.vn

: 09813 55345

 
Chi nhánh – Hồ Chí Minh

Địa chỉ

Điện thoại

Fax  

Email 

HOTLINE

: Lầu 2, 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

: 08 3929 3997

: 08 3930 2567

booking@pearsontest.com.vn

: 09798 05945