09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Du học Anh các ngành có kỳ nhập học tháng 1/2020 tại Đại học Coventry

Thứ Tư - 03/07/2019

Nằm trong Top 15 trường Đại học hàng đầu Vương quốc Anh theo bảng xếp hạng uy tín The Guardian 2019, Đại học Coventry tự hào mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và việc làm tốt nhất. 97% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trường cấp học bổng 2,500 GBP cho sinh viên Việt Nam.

Hãy cùng check nhanh các ngành có kỳ nhập học tháng 1/2020 tại Đại học Coventry:

Faculty of Arts & Humanities

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

AHU036 Automotive and Transport Design BA £9,250 £15,600
AHU017 Digital Media BA £9,250 £15,600
AHU042 Interior Architecture and Design BA £9,250 £15,600
AHU022 Media and Communications BA £9,250 £15,600
AHU039 Music Technology BSc £9,250 £15,600
AHT043 Automotive and Transport Design MA £8,350 £14,000
AHT026 Collaborative Theatre Making MA £18,450 £20,350
AHT018 Communication, Culture and Media MA £8,350 £14,000
AHT014 Countering Organised Crime MA £11,450 £15,800
ADT038 Design Management MA £8,350 £14,000
AHT021 Diplomacy, Law and Global Change MA £8,350 £14,000
AHT020 English Language Teaching and Applied Linguistics

(ELTAL)

MA £8,350 £14,000
ADT040 Graphic Design MA £8,350 £14,000
ADT037 Illustration and Animation MA £8,350 £14,000
ADT039 Interior Design MA £8,350 £14,000
AHT023 International Relations MA £8,350 £14,000
ADT041 Painting MA £8,350 £14,000
AHT013 Photography and Collaboration MA £10,100 £10,100
AHT022 Terrorism, International Crime and Global Security MA £8,350 £14,000
AHT002 Architecture MArch £5,566 £9,333
AHT012 International Policing MPA £17,066 £17,066

 

Faculty of Business & Law

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

BESU041 Accounting and Finance BA £9,250 £13,250
FBLU008 Accounting and Finance for International Business

(Year 3 Top Up)

BA £9,250 £13,250
BESU069 Business Administration BA £9,250 £13,250
FBLU009 Business and Marketing BA £9,250 £13,250
BESU070 Business Management (year 1 entry) BA £9,250 £13,250
FBLU042 International Business (top up – entry at year 2 or 3) BA £9,250 £13,250
FBLU012 Sport Management BA £9,250 £13,250
FBLT058 International Business Law LLM £8,350 £14,000
FBLT041 Accounting and Financial Management MSc £11,450 £15,800
FBLT037 International Business MSc £11,450 £15,800
FBLT039 International Business Management MSc £11,450 £15,800
FBLT051 International Human Resource Management MSc £11,450 £15,800
FBLT054 International Marketing Management MSc £11,450 £15,800
FBLT040 Project Management MSc £11,450 £15,800
FBLT026 Master of Business Administration MBA £12,450 £16,700

 

Faculty of Engineering, Environment & Computing

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

ECU156 Automotive Engineering BEng £9,250 £15,600
EECU020 Civil and Structural Engineering BEng £9,250 £15,600
EECU017 Civil Engineering BEng £9,250 £15,600
ECU155 Mechanical Engineering BEng £9,250 £15,600
EECU032 Computer Science BSc £9,250 £15,600
EECT022 Civil Engineering MSc £8,350 £15,800
EECT023 Civil Engineering (Technical Route) MSc £8,350 £15,800
EECT043 Computer Science MSc £8,350 £15,800
EECT011 Construction Management with BIM MSc £8,350 £15,800
EECT020 Construction Project and Cost Management MSc £8,350 £15,800
EECT031 Crowded Places and Public Safety Management MSc £8,350 £14,000
EECT044 Data Science & Computational Intelligence MSc £8,350 £15,800
EECT016 Disaster Management and Resilience MSc £8,350 £14,000
EECT052 Electrical and Electronic Engineering MSc £8,350 £15,800
EECT010 Emergency Management and Resilience MSc £8,350 £14,000
ECT027 Engineering and Management MSc £8,350 £15,800
ECT026 Engineering Business Management MSc £8,350 £15,800
EECT054 Engineering Project Management MSc £8,350 £15,800
EECT024 Highways and Transportation Engineering MSc £8,350 £15,800
EECT058 Oil and Gas Engineering MSc £11,450 £15,800
EECT056 Oil and Gas Management MSc £11,450 £15,800
EECT057 Petroleum and Environmental Technology MSc £11,450 £15,800
EECT012 Structural Engineering MSc £8,350 £15,800
EECT046 Supply Chain Management MSc £8,350 £15,800
EECT009 Sustainability and Environmental Management MSc £8,350 £15,800

 

Faculty of Health & Life Sciences

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

HLSU171 Adult Nursing (February Intake) BSc £9,250 £15,600
HLSU206 Biomedical Science (sandwich available) BSc £9,250 £14,400
HLSU161 Children and Young People’s Nursing (February Intake) BSc £9,250 £15,600
HLSU163 Mental Health Nursing (February Intake) BSc £9,250 £15,600
HLSU216 Psychology (sandwich available) BSc £9,250 £14,400
HLST180 Biotechnology MSc £8,350 £14,000
HLST181 Biotechnology with Professional Experience

(20 month course)

MSc £12,450 £16,700
HLST187 Business and Organisational Psychology MSc £8,350 £14,000
HLST188 Business and Organisational Psychology with

Professional Experience (20 month course)

MSc £12,450 £16,700
HLST190 Forensic Psychology MSc £7,750 £13,350
HLST191 Forensic Psychology and Mental Health MSc TBC TBC
HLST192 Forensic Psychology Offender Rehabilitation MSc TBC TBC
HLST207 Global Health Care Management

(no work experience required)

MSc £8,350 £14,000
 

HLST208

Global Health Care Management with Professional Experience

(20 month course – no work experience required)

 

MSc

 

£12,450

 

£16,700

HLST201 Global Social Development Management with

Professional Experience

MSc £12,450 £16,700
HLST178 Pharmacology and Drug Discovery MSc £8,350 £14,000
HLST179 Pharmacology and Drug Discovery with Professional

Experience (20 month course)

MSc £12,450 £16,700
HLST225 Public Health Nutrition MSc £8,350 £14,000
HLST171 Health Care Management with Professional

Experience

MBA £12,450 £16,700

 

Coventry University London

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

LONU004 Global Business (top up) BA £9,250 £12,924
LONU031 Global Business Management

(2.5 years accelerated)

BA £9,250 £12,924
LONU025 International Fashion Management and Marketing

(2.5 years accelerated)

BA £9,250 £12,924
LONU033 International Finance and Accounting

(2.5 years accelerated)

BA £9,250 £12,924
LONU036 International Hospitality and Tourism Management

(2.5 years accelerated)

BA £9,250 £12,924
LONU039 Financial Economics and Banking BSc £9,250 £12,924
LONT039 Global Business MBA £16,887 £16,887
LONT028 Global Financial Services MBA £16,887 £16,887
LONT052 International Fashion Management MBA £16,887 £16,887
LONT029 International Human Resource Management MBA £16,887 £16,887
LONT040 International Marketing MBA £16,887 £16,887
LONT041 Enterprise and Innovation MSc £11,867 £14,509
LONT047 Enterprise and Innovation with Extended

Professional Practice

MSc £12,450 £16,700
LONT042 Financial Technology MSc TBC TBC
LONT054 Financial Technology with Extended Professional

Practice

MSc TBC TBC
LONT036 Global Finance MSc £11,867 £14,509
LONT031 Global Financial Trading MSc £11,867 £14,509
LONT048 Global Financial Trading with Extended Professional

Practice

MSc £12,450 £16,700
LONT025 International Fashion Marketing MSc £11,867 £14,509
LONT044 International Fashion Marketing with Extended

Professional Practice

MSc £12,450 £16,700
LONT033 International Hospitality and Tourism Management MSc £11,867 £14,509
LONT045 International Hospitality and Tourism Management

with Extended Professional Practice

MSc £12,450 £16,700
LONT043 International Project Management MSc £11,867 £14,509
LONT046 International Project Management with Extended

Professional Practice

MSc £12,450 £16,700

 

CU Coventry – January and February Intakes

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

CUCF017 Accounting and Finance FOUN £6,350 £9,250
CUCF021 Applied Biosciences FOUN £7,500 £11,000
CUCF013 Business FOUN £6,350 £9,250
CUCF020 Digital Technologies FOUN £6,350 £9,250
CUCF018 Engineering FOUN £7,500 £11,000
CUCF019 Health, Education and Wellbeing FOUN £6,350 £9,250
CUCF001 Law and Practice FOUN £6,350 £9,250
CUCU021 Counselling (Integrative Theory and Practice)* BA £7,500 £11,000
CUCU034 Digital Design Consultancy* BA £6,350 £9,250
CUCU018 Early Childhood Development and Learning* BA £7,500 £11,000
CUCU003 Financial Services* BA £6,350 £9,250
CUCU002 Law and Practice* BA £6,350 £9,250
CUCU007 Management and Leadership* BA £6,350 £9,250
CUCU030 Marketing and Public Relations* BA £6,350 £9,250
CUCU013 Policing* BA £6,350 £9,250
CUCU029 Professional Accounting* BA £6,350 £9,250
CUCU036 Public Health and Community Studies BA £6,350 £9,250
CUCU033 Tourism and Hospitality Management* BA £6,350 £9,250
CUCU038 Electro-Mechanical Engineering BEng £7,500 £11,000
CUCU039 Applied Biosciences* BSc £7,500 £11,000
CUCU032 Digital and Technology Solutions* BSc £6,350 £9,250

*Sandwich option available

HNC and HND are also available where applicable 

 

CU Scarborough – January Intake

Course

Code

Course Award UK/EU

Fee

Overseas

Fee

CUSCF013 Business FOUN £6,350 £9,250
CUSCF008 Health and Social Care FOUN £6,350 £9,250
CUSCU022 Business Management and Leadership BA TBC TBC
CUSCU025 Counselling (Integrative Theory and Practice) BA £7,500 £11,000
CUSC018 Early Childhood Development and Learning BA £7,500 £11,000
CUSCU028 Health and Social Care BA £7,500 £11,000
CUSCU030 Marketing and Public Relations BA £6,350 £9,250
CUSCU013 Policing BA £6,350 £9,250
CUSCU027 Primary Education and Teaching Studies BA £7,500 £11,000
CUSCU029 Professional Accounting BA £6,350 £9,250
CUSCU016 Public Health and Community Studies BA £6,350 £9,250
CUSC015 Biological and Chemical Sciences BSc £7,500 £11,000
CUSC014 Combined Engineering BSc £7,500 £11,000
CUSCU024 Computing Science BSc £6,350 £9,250
CUSCU023 Cyber Security BSc £6,350 £9,250
CUSCU032 Digital and Technology Solutions BSc £6,350 £9,250
CUSCU035 Law and Practice LLB £6,350 £9,250

HNC and HND are also available where applicable

1. Đại học Coventry- Đại học sáng tạo và hiện đại bậc nhất Anh Quốc:

Trường Đại học Coventry được thành lập từ năm 1843 tại thành phố Coventry, ngay gần thành phố Birmingham, Northampton, chỉ cách sân bay quốc tế Birmingham 15 phút đi tàu và cách thủ đô London 55 phút đi  tàu. Coventry được đánh giá là thành phố có mức sinh hoạt rẻ thứ 3 và là 1 trong 4 thành phố an toàn nhất Vương quốc Anh.

Du học Anh Đại học Coventry

Đại học Coventry nổi tiếng với các phương pháp giảng dạy sáng tạo và đạt tiêu chuẩn học thuật cao, những thư viện danh tiếng thế giới, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, và các nghiên cứu đột phá sẽ giúp SV phát huy tối đa khả năng của mình.

Trường chú trọng khả năng tìm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp và nhấn mạnh điểm thiết yếu đó trong các khóa học. Hơn thế nữa, trường còn tạo được nhiều liên kết với các doanh nghiệp hàng đầu nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực tập và tìm kiếm công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Kiến thức thương mại chung tích lũy từ các liên kết với ngành công nghiêp thực tế và quan hệ làm việc chặt chẽ với các công ty thuộc nhiều cấp độ như địa phương, quốc gia, quốc tế, cho phép đại học Coventry có thể kết hợp kiến thức kinh doanh thực tế với lý thuyết khi giảng dạy cho học sinh.

Hơn nữa, Vương quốc Anh được biết đến là đất nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất của Châu Âu với khoảng 5,3 %. Tại vương Quốc Anh, lĩnh vực dịch vụ tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất, tiếp đến là các ngành công nghệ mới, viễn thông, tin học, tài chính… Khách sạn và nhà hàng là các lĩnh vực được nhiều người lựa chọn theo làm việc, cùng với đó là đầu bếp và thợ làm bánh ngọt. Lĩnh vực hóa sinh và nghiên cứu khoa học cũng cung cấp rất nhiều việc làm các loại. Tiếp theo đó là tin học bậc cao, đặc biệt là về toán tin. Tiếp theo nữa là lĩnh vực tài chính, viễn thông, marketing. Với một đất nước phát triển mạnh mẽ như vậy thì cơ hội việc làm sau tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên quốc tế luôn rộng mở.

Thành phố Coventry đã đón chào nhiều du học sinh Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây là một trong những thành phố an toàn nhất của Vương quốc Anh, nơi trung tâm thành phố là điểm mốc tuyệt vời mà từ đó bạn có thể đi đến bất cứ đâu trên toàn Vương quốc Anh.

2. Lộ trình học tập tại Đại học Coventry:

 • Tiếng Anh;
 • Dự bị Đại học: chuyển tiếp lên năm 1 đại học sau khi hoàn thành;
 • Cử nhân;
 • Dự bị Thạc sỹ: chuyển tiếp lên Thạc sỹ;
 • Thạc sỹ.

Check nhanh:

3. Hồ sơ xin học Đại học Coventry:

Vui lòng scan từ bản gốc các giấy tờ sau và gửi cho chúng tôi để chúng tôi đánh giá- hỗ trợ:

 • Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất
 • Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký
 • Tiếng Anh (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…)- nếu có
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu- nếu nhắm tới học bổng

Nếu bạn xin học bậc thạc sỹ, tiến sỹ, bạn cần thêm:

 • Work CV
 • 1 personal statement
 • 2 thư giới thiệu

du học anh đại học coventry

4. Đức Anh hỗ trợ du học sinh Đại học Coventry

Chúng tôi hỗ trợ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong các việc sau:

 • Tư vấn chọn trường/ chọn ngành;
 • Check xem bạn đủ điều kiện vào học ngành bạn muốn hay không;
 • Xin học;
 • Xin học bổng nếu bạn đủ điều kiện- rất hiệu quả;
 • Xin visa du học- tỷ lệ visa của chúng tôi tốt nhất nhì Việt Nam;
 • Tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn, xem thêm về PTE A
 • Luyện IELTS và PTE A/ TOEFL cho bạn;
 • Bố trí nhà ở/ đón/ bảo hiểm y tế…;
 • Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học tại nước ngoài.

Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:
Công ty tư vấn du học Đức Anh

 • Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
 • HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Tel: 028 3929 3995
 • Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915
 • Email: duhoc@ducanh.edu.vn
 • Website: ducanhduhoc.vn/

ĐỨC ANH EduConnect:

 • Tư vấn du học Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, các thị trường Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản;
 • Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư;
 • Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

Học bổng đến 50% học phí và ưu đãi “Early bird” từ trường phổ thông CATS Colleges UK

Trường phổ thông CATS College danh tiếng tại UK hiện vẫn có chương trình học bổng lên tới 50% và giảm thêm 5% học phí năm học đầu tiên cho sinh…

Hội thảo: Hướng dẫn xin học- học bổng và visa du học 2020_Tất cả các nước

Hà Nội: 28/12 | HCM: 28/12 | Hải Phòng: 29/12 15/1/2020 là hạn chót nộp hồ sơ vào một loạt trường ở Mỹ, Canada, Anh… và xin học/ xin học…

Mời dự “Hướng dẫn trước khi bay” dành cho mọi du học sinh

HN & HCM ngày 21/ 12/ 2019 Bị trục xuất, hủy visa hay thậm chí là cấm nhập cảnh 3 năm vì những vi phạm kiểu: mang đồ không hợp…

University of Arts London – mời dự Hội thảo tuyển sinh và hướng dẫn làm Portfolio – Trường No.1 UK về Thiết kế- Kiến trúc- Nghệ thuật

University of Arts London – Admission and portfolio guidance day (Please roll down for English version) Xếp hạng Nhất tại UK và hạng 2 thế giới về đào tạo các…

Review các trường Quản trị khách sạn- du lịch phổ biến nhất trên thế giới

Với cơ hội việc làm toàn cầu và không chỉ bó hẹp trong ngành khách sạn du lịch, sinh viên tốt nghiệp ngành này dễ dàng thành công hơn trong…

Học bổng 4.000 bảng- 50% học phí tại Đại học Gloucestershire năng động hàng đầu Anh Quốc

Với mức học phí hợp lý, chi phí sinh hoạt phải chăng cùng nhiều học bổng giá trị cao dành cho sinh viên quốc tế, Đại học Gloucestershire sẽ mang đến cho…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn