09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Học bổng du học Anh Quốc (Cập nhật tháng 12/2023)

Thứ Hai - 11/12/2023

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ)

1. Northumbria University:

Xem chi tiết: tại đây

2. Nottingham Trent University:

Xem chi tiết: tại đây

 • Học bổng 50% hoặc 25% học phí – NTU Excellence Scholarships: dành cho bậc cử nhân hoặc thạc sỹ
 • Học bổng £2,000 – International Scholarships
 • Học bổng £3,000 – International Merit Scholarships
 • Học bổng £5,000 – Regional and subject scholarships: dành cho bậc thạc sỹ
 • Học bổng 50% học phí – Women in Computer Science: dành cho bậc thạc sỹ

3. Portsmouth University:

Xem chi tiết: tại đây

4. Queen Mary, University of London:

Xem chi tiết tại đây

5. Reading University:

Xem chi tiết tại đây

a. Bậc Cử nhân:

b. Bậc Thạc sỹ tín chỉ:

 • Học bổng của Khoa Kinh doanh- Henley Business School: xem tại đây
 • Học bổng £5,000 – Centenary Scholarships;
 • Học bổng £5,000 – Subject Scholarships: dành cho hầu hết các khoa của trường, một số khóa học đặc biệt. Sinh viên có thể được xem xét cho cả học bổng này và Centenary Scholarships;
 • Học bổng £1,000 mỗi năm dành cho chương trình Thạ c sỹ Kiến trúc;
 • Học bổng 10% học phí dành cho chương trình MA Applied Linguistics và MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL);
 • Học bổng £2,000 cho chương trình MSc by Research Entomology;
 • Học bổng £5,500 phí nhà ở (40 tuần) tại khu ký túc St Patrick’s Hall: dành cho sinh viên ngành Khoa học;
 • Giảm £1,500 cho cựu sinh viên tốt nghiệp cử nhân và học tiếp lên thạc sỹ tại trường.

6. Roehampton University:

Xem chi tiết: tại đây

a. Bậc cử nhân:

 • Học bổng £1,000- 2,500- 4,000 – International Excellence Scholarship
 • Học bổng £1,500- Arts, Humanities and Social Sciences Scholarship
 • Học bổng £2,000- Southlands College 150th Anniversary Scholarships (Education)
 • Học bổng £1,000- Southlands College 150th Anniversary Scholarships (General)
 • Học bổng £2,500- Southlands College Teaching Scholarships
 • Học bổng £3,000- Engineering and Technology Scholarship: có thể kết hợp với học bổng khác của trường, nâng tổng giá trị lên đến £4,000
 • Học bổng £1,200- Roehampton Music Scholarship
 • Học bổng £500- £1,500- Scholarship for Sporting Excellence
 • Học bổng £2,000- Esports Scholarships: 20 suất
 • Học bổng £2,000- Roehampton Women in Esports scholarship: 4 suất
 • Học bổng 15% học phí – Roehampton College Scholarship: dành cho sinh viên tốt nghiệp Roehampton College và học tiếp lên chương trình cử nhân

b. Bậc Thạc sỹ tín chỉ:

 • Học bổng £1,000- 2,500- 4,000 – International Excellence Scholarship
 • Học bổng £1,500- Arts, Humanities and Social Sciences Scholarship
 • Học bổng £2,500- Country Scholarships
 • Giảm 20% học phí- Alumni Discount: dành cho cựu sinh viên của trường
 • Học bổng 15% học phí – Roehampton College Scholarship: dành cho sinh viên tốt nghiệp Roehampton College và học tiếp lên chương trình thạc sỹ

7. Surrey University:

Xem chi tiết: tại đây

8. University of South Wales

Xem chi tiết: tại đây

 • Học bổng Global Wales trị giá £10,000 cho chương trình Thạc sỹ;
 • Học bổng £2,500 mỗi năm học dành cho tất cả các khóa học bậc cử nhân và thạc sỹ (Chancellors International Development Scholarship);
 • Học bổng đến £1,500 dành cho bậc cử nhân & đến £2,000 dành cho bậc thạc sỹ (International Office Scholarships);
 • Học bổng £6,000 cho sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân học tiếp lên Thạc sỹ (USW international students progressing to Masters);
 • Học bổng £8,500 cho sinh viên theo học chương trình Top-Up và Thạc sỹ (chương trình 2 năm 2 bằng).

9. University of Westminster:

Xem chi tiết tại đây

 • Học bổng £2,000 dành cho bậc cử nhân & thạc sỹ (South East Asia Agent Scholarship)

10. York University:

Xem chi tiết tại đây

a. Bậc cử nhân:

b. Bậc thạc sỹ tín chỉ:

11. University of Edinburgh:

Xem chi tiết: tại đây

12. Kent University:

Xem chi tiết tại đây

13. Lancaster University:

Xem chi tiết tại đây

14. Lincoln University

Xem chi tiết Học bổng tại đây

15. Newcastle University:

Xem chi tiết tại đây

a. Bậc cử nhân:

b. Bậc thạc sỹ:

16. Sheffield Hallam University

Xem chi tiết: tại đây

17. University of Sussex:

Xem chi tiết: tại đây 

 • Học bổng £1,000- 5,000 dành cho bậc cử nhân, chi tiết tại đây
 • Học bổng £2,000- 5,000- 10,000 dành cho bậc thạc sỹ, chi tiết tại đây

18. Anglia Ruskin University

Xem chi tiết: tại đây

 • MBA Scholarship: 4,000 GBP cho khóa học 1 năm hoặc 2,000 GBP cho khóa học 2 năm kèm thực tập;
 • Học bổng £1,400- £12,500/ năm- Sport Scholarship: dành cho các vận động viên tài năng
 • Học bổng Đại học và thạc sỹ:
 • 4,000 GBP- International Excellence Scholarship: dựa vào bài luận học bổng 500 từ;
 • 1,000- 2,000 GBP- International Merit Scholarship: xét tự động dựa vào hồ sơ;
 • 3,000 GBP- International Alumni Scholarship: tự động nếu bạn chuyển tiếp từ đại học Anglia Ruskin lên các khóa thạc sỹ hoặc nghiên cứu;
 • 400 – 1,000 GBP- International Early Payment Discount: sinh viên đóng tiền học phí sớm sẽ được tự động trừ khoản này.

19. Aston University

Xem chi tiết: tại đây

20. Brighton University:

Xem chi tiết: tại đây

21. Bristol University:

Xem chi tiết: tại đây

Bậc cử nhân:

Bậc thạc sỹ:

22. Brunel University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • MSc Structural Integrity (Asset Reliability Management)
 • MSc Oil and Gas Engineering
 • MSc Lightweight Structures and Impact Engineering
 • 20 suất dành cho khóa BEng/Meng Electronic và Electrical Engineering và BEng Computer Systems Engineering;
 • 10 suất dành cho khóa MSc Electric Vehicle Systems.
 • Family discount: 10% học phí bậc đại học và thạc sỹ dành cho sinh viên có người thân (vợ chồng/ bố mẹ/ con cái/anh chị em ruột) từng học ở trường;
 • Gradutate discount: 15% học phí bậc đại học và thạc sỹ dành cho cựu sinh viên của trường;
 • Early Payment Discount: 2% học phí bạc đại học, thạc sỹ tín chỉ, nghiên cứu.

23. Cardiff Metropolitan University

Xem h ọc bổng chi tiết tại đây

 • Undergraduate Scholarship: £1,000 ​dành cho bậc cử nhân
 • Alumni scholarship: 25% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại trường và học tiếp lên thạc sỹ tín chỉ;
 • MBA Scholarship: lên đến £1,500 dành cho khóa MBA, được xét dựa trên học lực và kinh nghiệm làm việc
 • Vice Chancellor Scholarship:  lên đến £1,500 dành cho bậc thạc sỹ
 • Global Wales Postgraduate Scholarship: £10,000 dành cho bậc thạc sỹ

24. Durham University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • Học bổng £5,000/ năm dành cho bậc cử nhân và thạc sỹ, xem chi tiết tại đây

25. Essex University

Xem chi tiết học bổng tại đây

26. Glasgow University

Xem chi tiết học bổng tại đây

27. Goldsmiths University of London

Xem chi tiết học bổng tại đây

28. Hull University:

Xem chi tiết học bổng tại đây

29. Kingston University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • International Scholarships: trị giá 5,000 GBP dành cho chương trình thạc sỹ
 • Alumni discount: 10% học phí dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Kingston học tiếp lên thạc sỹ.
 • Family bursary: 10% học phí dành cho sinh viên có người thân (vợ chồng/ bố mẹ/ anh chị em ruột/ con cái) từng học tại trường.

30. Leicester University:

Xem chi tiết học bổng tại đây

31. Liverpool University

Xem chi tiết học bổng tại đây.

32. University of Exeter

Xem chi tiết học bổng tại đây.

33. Loughborough University

34. Manchester Metropolitan University

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • Học bổng 2,000 GBP mỗi năm cho bậc cử nhân
 • Học bổng 3,000 GBP cho bậc thạc sỹ

35. University of Warwick

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • 100% học phí: 20 suất
 • £13,000/ năm: 160 suất
 • £2,000/ năm: 70 suất
 • Alumni Discount: giảm 10% học phí cho cựu sinh viên của trường.

36. Middlesex University London

Xem chi tiết học bổng tại đây.

 • Academic Excellence Scholarship: lên tới GBP 2,000 dành cho ứng viên hệ Đại học/Thạc sỹ có điểm GPA đạt 8/10 hoặc tương đương
 • Merit Award: lên tới GBP 1,000 dành cho sinh viên có điểm thi IELTS từ 5.0 trở lên.
 • The Alumni Bursary: lên đến 20% học phí cho khóa học Thạc sỹ dành cho các sinh viên hệ Đại học bao gồm cả những sinh viên đã hoàn thành khóa học cao nhất của trường.

37. University of Dundee

Xem chi tiết học bổng tại đây.

38. University of Huddersfield

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • Merit-based scholarship:
 • Bậc Đại học: £2,000- £3,000- £ 4,000 dựa trên thành tích học tập
 • Bậc Sau Đại học: £3,000- £4,000 dựa trên thành tích học tập
 • Vice Chancellor’s Scholarship: 50% học phí dành cho chương trình nghiên cứu (lên đến 100% cho 1 số khoa)

39. Coventry University

Xem chi tiết học bổng tại đây

40. London South Bank University

Xem chi tiết học bổng tại đây

 • International Merit Scholarships: £2,000 mỗi năm dành cho chương trình cử nhân, thạc sỹ tín chỉ;
 • Loyalty Award: 20% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân và tiếp tục học lên thạc sỹ tại trường;
 • Early Payment Discount : Giảm 5% học phí cho sinh viên nộp tiền sớm.

41. Heriot-Watt University:

Xem chi tiết học bổng tại đây

Chương trình học bổng cho kỳ nhập học tháng 9/2024 đang được cập nhật, vui lòng liên hệ với công ty Đức Anh để biết thêm thông tin chi tiết.

42. University of Sunderland

Xem chi tiết: tại đây

 • International Scholarship:

  – Khóa cử nhân: giảm £1,400 cho tất cả sinh viên quốc tế

  – Khóa thạc sỹ: giảm £900 cho tất cả sinh viên quốc tế

 • Alumni Loyalty Scheme: giảm 20% học phí cho tất cả cựu sinh viên học tiếp lên một khóa thạc sỹ tại trường Sunderland.

42. Bangor University

Xem chi tiết: tại đây

43. University of Greenwich

44. De Montfort University

Xem chi tiết: tại đây

45. Leeds Beckett University

Xem chi tiết: tại đây

 • Học bổng chương trình dự bị đại học – £1,500 (chỉ cho năm đầu tiên)
 • Học bổng chương trình cử nhân – £1,000/năm
 • Học bổng chương trình sau đại học – £5,000 (chỉ cho năm đầu tiên)
 • Học bổng chương trình nghiên cứu – £1,500/năm

46. University of Gloucestershire

Xem chi tiết: tại đây

 • Global Scholarship: £1,500 dành cho các chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ
 • Undergraduate merit scholarship: £7,500 dành cho chương trình cử nhân
 • Postgraduate merit scholarship: £5,000 dành cho chương trình thạc sỹ
 • Sports Excellence Scholarship: £5,000 dành cho các chương trình cử nhân, thạc sỹ tín chỉ
 • Progression Partner Award: học bổng £5,000 chuyển tiếp vào chương trình cử nhân ĐH Gloucestershire từ các đối tác

47. University of Salford:

Xem chi tiết: tại đây

 • Salford International Excellence Award: học bổng £1,000- £5,000 dành cho chương trình cử nhân;
 • Global Gold Excellence Scholarship: học bổng £3,500 dành cho chương trình cử nhân & học bổng £3,000 dành cho chương trình sau đại học;
 • Global Silver Excellence Scholarship: học bổng £3,000 dành cho chương trình cử nhân & học bổng £2,500 dành cho chương trình sau đại học;
 • Loyalty discount: giảm 20% học phí cho cựu sinh viên của trường;
 • Prompt payment discount: giảm 3% học phí cho sinh viên nộp học phí sớm.

48. The University of Law:

Xem chi tiết: tại đây

 • Học bổng £500 – £3,500 cho bậc cử nhân & sau đại học

Chi tiết học bổng của hơn 100 trường đại học khác xem tại đây

HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐÀO TẠO DỰ BỊ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Tập đoàn INTO:

a. INTO University of East Anglia:

Xem chi tiết: tại đây

 • Regional Scholarship: đến £3,000 dành cho chương trình Foundation, International Year One, Pre-Master;
 • Progression scholarships:
 • Foundation Progression Scholarship (merit-based) – up to £5,000
 • Undergraduate International Excellence Scholarship (video application) – up to £10,000
 • Pre-Master’s Progression Scholarship (automatic discount, select countries) – up to £4,000

b. INTO Newcatsle University

Xem chi tiết: tại đây

 • International Foundation Joint Venture Scholarship (Part 1): £5,000 sẽ được giảm trừ vào học phí năm đầu tiên của chương trình dự bị đại học tại INTO Newcastle University. £5,000 tiếp theo sẽ được giảm trừ vào học phí năm 1 đại học khi bạn chuyển tiếp lên Newcastle University.
 • Regional Scholarship: Lên đến £4,000
 • Progression scholarships:
 • INTO Vice Chancellor Scholarships – £3,000 (guaranteed for all students upon progression to Newcastle University, no application required)
 • International Foundation Joint Venture Scholarship (Part 2) – £5,000.

c. INTO University of Exeter:

Xem chi tiết: tại đây

 • Regional Scholarship: lên đến  £3,000
 • Progression scholarships:
 • International Foundation Progression Scholarship – £5,000.
 • University of Exeter Business School Progression Scholarship – £5,000.

d. INTO Queen’s University of Belfast:

Xem chi tiết: tại đây

 • INTO Progressors Scholarship – £1,500 reduction on net course fees
 • International Office Undergraduate Scholarship – up to £3,000
 • International Office Queen’s Excellence Award – up to £4,000
 • International Office Postgraduate Scholarship – up to £3,000.

e. INTO Manchester- University of Manchester

Xem chi tiết: tại đây

 • International Foundation Progression Scholarship – up to £6,000: dành cho sinh viên hoàn tất chương trình dự bị đại học và chuyển tiếp lên University of Manchester.

f. INTO Manchester- Machester Metropolitan University:

Xem chi tiết: tại đây

 • International Foundation Progression Scholarship – up to £6,000
 • International Year One Progression Scholarship – up to £4,000.

g. INTO City University London:

Xem chi tiết: tại đây

 • INTO City Foundation Scholarship: lên đến £4,000 dành cho chương trình Dự bị đại học
 • INTO City Pre-Master’s Scholarship: lên đến £4,000 dành cho chương trình Dự bị thạc sy
 • Progression scholarships:
 • INTO Academic Achievement International Foundation Scholarship (awarded to the highest performing International Foundation student progressing to each School at City) – £3,000.

h. INTO Stirling – Scotland Education Center:

Xem chi tiết: tại đây

 • International Foundation Scholarship: lên đến £8,500
 • Year 1: up to £2,500 (meeting entry requirements for International Foundation)
 • Year 2: up to £2,000 (based on passing Year 1 of University of Stirling degree)
 • Year 3: up to £2,000 (based on passing Year 2 of University of Stirling degree)
 • Year 4: up to £2,000 (based on passing Year 3 of University of Stirling degree)

i. INTO University of Stirling:

Xem chi tiết: tại đây

 • International Foundation/International Year One Scholarship: lên đến £8,500
 • Year 1: up to £2,500 (meeting entry requirements)
 • Year 2: up to £2,000 (based on passing Year 1)
 • Year 3: up to £2,000 (based on passing Year 2)
 • Year 4: up to £2,000 (based on passing Year 3)
 • International Diploma/International Year Two Scholarship: Lên đến £8,000
 • Year 1: up to £4,000 (meeting entry requirements)
 • Year 2: up to £2,000 (based on passing Year 1)
 • Year 3: up to £2,000 (based on passing Year 2)
 • Academic Pre-Master’s Scholarship: lên đến £8,000
 • Year 1: up to £4,000 (meeting entry requirements)
 • Year 2: up to £4,000 (based on GPA at INTO Stirling)

j. INTO Lancaster University:

Xem chi tiết: tại đây

 • Lancaster Global Scholarship – undergraduate: £2,000 in each year of study.
 • Lancaster Global Scholarship – Master’s: £5,000 in your first year of study.

2. Tập đoàn Navitas: HB £500- £1.000- 10% cho chương trình Dự bị đại học, International Year 1 và Dự bị Thạc sỹ vào các trường Đại học sau:

a. Anglia Ruskin University:

Xem chi tiết: tại đây

 • Navitas family bursaries: 10% học phí
 • ARU College International Progression Scholarship: £500
 • Early Bird Discount January 2024: £500- £800
 • MBA Scholarship: £4,000

b. Birmingham City University

Xem chi tiết: tại đây

 • Navitas family bursaries: 10% học phí
 • Navitas academic merit scholarship: học phí của 1 semester hoặc tương đương với tối đa 5 môn học

c. Brunel University London

Xem chi tiết: tại đây

 • Navitas family bursaries: 10% học phí

d. University of Hertfordshire

Xem chi tiết: tại đây

 • Navitas family bursaries: 10% học phí
 • Navitas academic merit scholarship: £50- 250

e. University of Portsmouth

Xem chi tiết: tại đây

f. Robert Gordon University

Xem chi tiết: tại đây

 • RGU International Student Discounts: £2000 dành cho khóa Thạc Sỹ, £3000 dành cho khóa Cử nhân
 • Navitas family bursaries: 10% học phí
 • Academic merit award: £500

g. Keele University

Xem chi tiết: tại đây

 • Merit Scholarships:
 • £2000 cho khóa Foundation và International Year One
 • £1000 cho khóa Pre-Master
 • £3000 Exclusive Scholarship for Nursing Applicants
 • Keele University Progression Scholarships for Foundation and International Year One KUIC Students: £5,000
 • Keele University Progression Scholarships for Pre-Master  KUIC Students: £2,000- £6,000

h. Swansea University

Xem chi tiết: tại đây

i. University of Northampton

Xem chi tiết: tại đây

j. University Academy 92

Xem chi tiết: tại đây

 • The Trafford Scholarship: 50% học phí năm đầu
 • Women in Leadership Scholarship: 50% học phí năm đầu

k. University of Leicester

Xem chi tiết: tại đây

 • Foundation and International Year One fee discounts: £1,000- £2,000
 • Progression scholarships:
 • International Merit Scholarship: £3000- £5000/năm

3. Tập đoàn Study Group:

Centre Pathway
Scholarship
(from – up to)
Progression scholarship
Aberdeen £2,500 to £3,000 £2,500 per year (totalling up to £10,500)
Cardiff £1,500 to £3,000 Students are eligible to apply for the International
Scholarships advertised on Cardiff University website.
UCD – Dublin ISC €1,500 to €4,000 Social Science, Arts, Humanity, Business: €2,000 per year (3-year degree, totalling €10,000)
Engineering & Science: €4,000 per year (4-year degree, totalling €20,000)
Durham £1,500 to £5,000 Scholarships may be available depending on the course the student is progressing to.
Huddersfield £500 to £1,500 Pass (40%-58%) – £2000 per year
Pass with Merit (59%-68%) – £3000 per year
Pass with Commendation (69%+) – £4000 per year
Kingston n/a n/a
Leeds ISC – Leeds
Becketts
£500 to £1,000 £1,000 per year (totalling up to £4,000)
Leeds ISC – Uni of Leeds £2,000 to £3,000 Engineering & Science: £2,000 per year
Law: £2,500
Biological Science: £5,000
Psychology: £4,000
Liverpool John Moores £1,000 to £1,500 £3,000 per year (totalling up to £10,500)
Royal Holloway £1,500 to £2,500 10% of the student’s first year tuition fees
Sheffield £1,500 to £5,000 Arts & Humanity: £2,000 per year
Engineering, Medicine, Science: £2,500 per year
Strathclyde £1,000 to £2,500 £3,500 per year (totalling up to £13,000)
Surrey £2,000 to £5,000 Engineering & Science: up to £10,000 (totalling up to £15k)
Life Science: up to £5,000 (totalling up to £10k)
Sussex £1,500 to £3,500 Students are eligible to apply for the International Scholarships advertised on The University of Sussex website
Teesside

£500 to £1,000

Students are eligible to apply for the International Scholarships advertised on Teesside University website

.

4. Tập đoàn Kaplan:

Các trường Đại học đối tác của Kaplan:

 • Distinction Scholarship: £1,000 mỗi năm dành cho khóa Cử nhân & Thạc sỹ
 • Early Payment Scholarship: £500 dành cho khóa Cử nhân & Thạc sỹ
 • Foundation to International Year One Progression Scholarship: £500 – £750 dành cho khóa International Year One
 • Global Buddy: 25% học phí/ 1 năm dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ
 • Academic Achievement — Gold: £2,000 dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ
 • Academic Achievement — Silver: £1,500 dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ
 • UWE Bristol Progression: £1,000 dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ

5. ONCAMPUS- CEG:

a. London Southbank University:

 • Merit Scholarship: £3,000 bậc cử nhân, dành cho sinh viên có điểm số xuất sắc tại ONCAMPUS London South Bank.

b. University of Hull:

 • CEG ONCAMPUS Hull Scholarship: £5,000 bậc cử nhân, dành cho 5 sinh viên có điểm số cao nhất tại CEG ONCAMPUS Hull.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HỌC BỔNG

Công ty Đức Anh khuyến khích tất cả các DHS đủ điều kiện đăng kí xin học bổng. Những việc chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc xin học bổng du học bao gồm:

 • Gặp học sinh sớm – giúp lên lộ trình học tập- phấn đấu, sẵn sàng cho việc xin học bổng trong tương lai;
 • Đánh giá năng lực thực tế của học sinh và gợi ý những học bổng học sinh nên đăng ký xin;
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin học bổng: rà soát, kiểm tra thông tin, prove reading hồ sơ, PS, khác…
 • Trực tiếp đăng kí xin học bổng cho học sinh.

Trên thực tế, do đại diện nhiều trường đại học quốc tế tốt và do số lượng du học sinh của công ty nhiều và chất lượng tốt, tại Việt Nam, công ty Đức Anh được đánh giá là công ty chịu khó xin học bổng cho học sinh – cũng là công ty xin được nhiều học bổng – xin được học bổng cao cho du học sinh.
Cơ hội học bổng là dành cho mọi người và để đạt hiệu quả cao trong xin học bổng, chúng tôi khuyến khích các bạn liên hệ với chúng tôi 2-3 năm trước khi du học, để chúng tôi có thể sơ bộ đánh giá năng lực mọi mặt của học sinh, giúp các bạn lên lộ trình chuẩn bị tốt nhất cho việc xin học bổng khi du học. Vui lòng đọc thêm những thông tin chung về học bổng dưới đây, để bạn có định hướng tốt hơn.

Học sinh cần phân biệt rõ:

 • Scholarship= Học bổng: luôn giới hạn về số lượng và cạnh tranh mới có được;
 • Grant= khoản cố định: là mức tiền cố định mà trường/ khoa có thể cho, nếu bạn đăng ký và trường/ khoa đó; bạn không cần làm gì mà vẫn được
 • Bursary/ Financial aid= hỗ trợ tài chính: dành cho các học sinh có lý do, bạn có thể cần trình bày lý do để được.

Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ các bạn để xin cả 3 loại: Scholarship, Grant, Bursary/ Financial aid.

Các nguồn học bổng- mức học bổng.
Có các nguồn học bổng sau và mức học bổng có thể từ 10-100% học phí, hoặc học bổng toàn phần (ăn, ở, học, đi lại, bảo hiểm y tế…)

 1. Nước học sinh đến du học: ví dụ Úc có học bổng AAS, UK: học bổng Chevening, Mỹ: học bổng Fullbright; New Zealand: học bổng Asian…
 2. Trường học sinh chọn học;
 3. Các tổ chức/ cơ quan độc lập;
 4. Các cá nhân độc lập;
 5. Chính phủ Việt Nam;
 6. Cơ quan Việt Nam.

Xét học bổng:
Trừ trường hợp hồ sơ cực kì xuất sắc để có thể đoán định mức học bổng, nếu không thì thực tế không ai có thể đảm bảo bạn được cấp học bổng hay không, vì học bổng luôn được xét bởi hội đồng xét học bổng và xét theo các tiêu chí căn bản:

  • Năng lực học thuật: học lực và thành tích học thuật: lấy từ cao đến thấp;
  • Thời điểm nộp hồ sơ: hồ sơ nộp sớm có ưu thế hơn hồ sơ nộp muộn hơn;
  • Tiêu chí riêng: nếu đó là các học bổng đặc biệt (chuyên ngành).

Tất cả các học sinh được khuyên là cần nộp hồ sơ sớm, ngay trước khi bạn có đủ hồ sơ để “xếp hàng” xin học bổng; Như vậy khi bạn có đủ hồ sơ- bạn sẽ được xét nhanh hơn và cũng ưu tiên hơn.
Tham khảo năng lực học sinh >< mức học bổng có thể đăng ký để cạnh tranh:

 • HB 100% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA 95- 100%; Tiếng Anh: ≥ 7.0 IELTS
 • HB 50% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 92%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 30% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 85%; Tiếng Anh ≥ 6.5
 • HB 10-20% học phí: để nộp hồ sơ, cần: GPA ≥ 75%; Tiếng Anh ≥ 6.0

Hồ sơ xin học bổng:

 • Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất;
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất;
 • Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;
 • Tiếng Anh và/ hoặc chứng chỉ chuẩn hóa (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…);
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu- nếu có.

Ứng viên xin học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ sẽ cần thêm:

 • Work CV;
 • 1 personal statement;
 • 2 thư giới thiệu.

Lưu ý khác:

 • Với các học sinh đạt học bổng bán phần (chỉ có học phí hoặc 1 phần học phí, hoặc 1 phần tiền ăn ở…), học sinh cần tính toán để đủ tiền trang trải các phí còn lại (học phí, sinh hoạt phí…);
 • Một số nước khi xin học bổng thì cần hồ sơ đầy đủ & nhiều loại giấy tờ, một số nước khác chỉ xét GPA & tiếng Anh.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Đức Anh

 • Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
 • HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995
 • Hotline chung: 09887 09698
 • Email: duhoc@ducanh.edu.vn
 • Website: ducanhduhoc.vn/

Tag xem thêm: du họcdu học úcdu học mỹdu học new zealanddu học singapore

Bài viết liên quan

Học bổng du học Úc (Cập nhật T7/2024)

Thông tin học bổng du học Úc

Săn học bổng CỘNG GỘP lên đến 6,000 GBP từ Đại học Top 50 Anh Quốc – Đại học Sussex

Tin cực HOT cho các bạn nhắm đến du học Anh! Cơ hội du học thạc sỹ tại một trong những trường đại học cực phẩm nước Anh, đại học…

Học bổng toàn phần khối ngành STEM dành cho nữ giới

Bạn là nữ giới, đã có bằng Cử nhân chuyên ngành STEM và có niềm đam mê với lĩnh vực này? Bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng Thạc…

HOT! CẬP NHẬT HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CỦA KAPLAN SINGAPORE 2023

Cơ hội nhập học Kaplan Singapore với nhiều ưu đãi và học bổng cực kỳ hấp dẫn cùng Đức Anh EduConnect. Cụ thể: 1. Tặng phí ghi danh Tặng phí…

Học bổng Global Excellence ngành Kinh Doanh & Công Nghệ lên đến 20,000 AUD của Đại học ACU, Úc

Chương trình học bổng ACU Global Excellence đã MỞ CỔNG APPLY, với giá trị lên đến 20,000 AUD dành cho bậc Cử Nhân và Sau Đại Học ngành Kinh Doanh…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn