09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

James Cook University

JAMES COOK UNIVERSITY 

BRISBANE CAMPUS, AUSTRALIA

www.jcub.edu.au/

GIỚI THIỆU TRƯỜNG BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

GIỚI THIỆU TRƯỜNG BẰNG TIẾNG VIỆT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG

Mã số đào tạo : 00117J
Vị trí : Thành phốBrisbane, bangQueensland, Úc
Năm thành lập : 1970
Loại hình : Trường đại học
Bậc đào tạo : Tiếng Anh, Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Số lượng sinh viên : 18,968
Số lượng sinh viên quốc tế : 5,600
Website : www.jcu.edu.au

II. THẾ MẠNH:

 • Chương trình thực tập nghề: giúp sinh viên có kinh nghiệm làm việc và thu nhập khi học;
 • Liên kết  chặt chẽ giữa đào tạo, việc làm, hỗ trợ và tư vấn việc làm, các chương trình đào tạo kỹ năng làm việc miễn phí;
 • 03 học kỳ trong một năm và khai giảng vào các tháng 3, tháng 7, tháng 11;
 • Chương trình thạc sĩ kéo dài chỉ trong 1 năm và cử nhân 2 năm- giúp tiết kiệm chi phí du học.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các ngành chính:

 • Khoa học
 • Kỹ thuật
 • Y tế và sức khỏe
 • Giáo dục
 • Luật
 • Nghệ thuật sáng tạo
 • Du lịch và ngôn ngữ
 • Kinh doanh & IT
 • Mỹ thuật & khoa học xã hội

IV. HỌC BỔNG 

 • Học bổng 1,000 AUD dành cho những sinh viên xuất sắc đạt trên 85% điểm mỗi môn;
 • Học bổng 4,000 AUD cho chương trình Cử nhân; 2,000AUD cho chương trình Thạc sĩ;
 • Miễn phí 10 tuần tiếng Anh;
 • Tặng vé máy bay 1 chiều tớiBrisbane.
 • Tham khảo tại: www-public.jcu.edu.au/scholarships/index.htm

GIỚI THIỆU TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

I. GENERAL ABOUT SCHOOL:

James Cook University is contemporary and dynamic, and the second oldest university in Queensland. We are a research intensive university established over forty years ago as Australia’s university for the tropics. Our focus is on producing graduates who have the expertise and intellectual curiosity to make a difference in their profession and their communities and on conducting the research needed to meet the challenges facing the tropical world.

You can be confident about choosing James Cook University as your University. We have been ranked among the best universities in the world for the strength of our teaching programs and the high calibre of our research.  In 2010, and again in 2011, JCU was ranked in the top 4% of the world’s universities and top 100 in the Asia-Pacific region by the Shanghai Jiao Tong University.  JCU is also internationally renowned for its reasearch in areas including ecology and environment, disaster management, tropical health and medicine, geology, tourism and Indigenous education.

II. STRONG POINTS:

For further information, please visit: www.jcu.edu.au/teaching/

III. TRAINING PROGRAMS:

For further information, please visit: www-public.jcu.edu.au/study/postgraduate/

IV. SCHOLARSHIPS/OFFERS:

 • 1,000$ High Distinction Academic Award
 • 4,000AUD for every Bachelor degree.
 • 2,000AUD for every Master degree.
 • Free 10 weeks English
 • One way air fare tickets to Brisbane

V. CONTACT IN VIETNAM: Duc Anh A&T Co.,Ltd:        www.ducanhduhoc.vn