09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CENTENIAL

1/ Thông tin chung về trường

Vị trí

: 941 Progress Ave, Toronto, ON M1G 3T8, Canada

Năm thành lập

: 1966

Loại hình

: Trường Cao đẳng

Bậc đào tạo

: Chương trình tiếng Anh, Cao đẳng, Cử nhân,

Số lượng sinh viên

: 40.000

Số lượng sinh viên quốc tế

: 1.000

Website

: www.centennialcollege.ca

 

2/ Thế mạnh

 • Là trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Ontario được chính phủ công nhận với hơn 400 giảng viên, 12,000 sinh viên học toàn thời gian và 28,000 sinh viên học bán thời gian;
 • Phần lớn các chuyên ngành đào tạo có chương trình thực tập hưởng lương 4 tháng;
 • Chương trình cao đẳng chuyển tiếp lên nhiều trường đại học ở Canada;
  • Tỉ lệ học viên tìm được việc làm cao ngay sau khi tốt nghiệp;
 • Được cấp visa ở lại làm việc đến 3 năm sau khi tốt nghiệp.

 3/ Chương trình đào tạo

Cử nhân:

 • Y tá
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Thiết kế hệ thống phần mềm

Cao đẳng

 • Kinh doanh (34 chuyên ngành)
 • Dịch vụ chăm sóc trẻ em và cộng đồng (14 chuyên ngành)
 • Truyền thông, marketing và thiết kế (17 chuyên ngành)
 • Khoa học máy tính (13 chuyên ngành)
 • Xây dựng (5 chuyên ngành)
 • Công nghệ kỹ thuật và sinh học ứng dụng ( 25 chuyên ngành)
 • Sức khoẻ và dinh dưỡng ( 22 chuyên ngành)
 • Khách sạn, du lịch và giải trí ( 14 chuyên ngành)
 • Sản xuất (6 chuyên ngành)
 • Giao thông ( 28 chuyên ngành)

4/ Học bổng