09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Học bổng du học New Zealand

Thứ Sáu - 10/09/2021

DANH SÁCH HỌC BỔNG DU HỌC NEW ZEALAND 

I. HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ

1. Bậc Trung Học Phổ thông: 

Học bổng NZSS (New Zealand Schools Scholarship): Trị giá 50% học phí năm đầu tiên, yêu cầu học sinh có điểm GPA từ 8.0 và IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương. 

2. Bậc sau Đại học: 

Học bổng chính phủ New Zealand – NZ-GRADS New Zealand Global Research Alliance Doctoral Scholarship: Tài trợ toàn bộ chi phí (tổng 3 năm) bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cùng nhiều hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án tại New Zealand. Xem chi tiết về học bổng này tại đây

II. HỌC BỔNG RIÊNG CỦA CÁC TRƯỜNG

A. HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC:

1. The University of Auckland (Auckland)

Bậc Cử nhân:

Bậc Sau đại học:

Chương trình pathway tại UP International College New Zealand:

 • Học bổng 5.000 NZD cho chương trình Pathways Link
 • Học bổng 5.000 NZD cho chương trình Dự bị đại học
 • Học bổng 5.000 NZD cho sinh viên hoàn thành chương trình Dự bị đại học có kết quả học tập nằm trong Top 2 mỗi kỳ và chuyển tiếp lên khóa cử nhân tại Đại học Auckland

2. Auckland University of Technology (Auckland)

3. Lincoln University (Lincoln- Canterbury)

 • International Taught Master Merit Scholarshipstrị giá 7.000- 10.000 NZD, dành cho sinh viên nhập học chương trình Thạc sĩ tín chỉ (180 tín). Yêu cầu: GPA tối thiểu đạt B+ trong năm cuối bậc cử nhân:

Học bổng  10.000 NZD dành cho các khóa thạc sỹ sau:  Master of Business (Global Management and Marketing), Master of Business (Finance), Master of Professional Accounting (CPA), Master of Sport and
Recreation Management, Master of Tourism Management, Master of Management in Agribusiness, Master of Management in Agricultural Systems, Master of Fintech and Investment Management (subject to approval);

Học bổng  7.000 NZD dành cho các khóa thạc sỹ sau:  Master of Applied Computing, Master of Environmental Policy & Management Master of Pest Management, Master of Science in Food Innovation, Master of Wine and Viticulture

4. Massey University (Auckland, Wellington, Palmerston North)

 • Massey Business School Promising Student Assistance Bursary: trị giá lên đến 2.000 NZD, dành cho chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ;
 • Doctoral Scholarship: trị giá 90.000 NZD cộng với phí, dành cho chương trình Tiến sỹ;
 • Master’s Research Scholarship: trị giá 15.000 NZD dành cho chương trình Thạc sỹ nghiên cứu;
 • School of Management PhD Scholarships: trị giá 30.000 NZD mỗi năm cộng với học phí lên đến 36 tháng, dành cho chương trình Tiến sỹ của trường Quản trị;
 • School of Mathematical and Computational Sciences Summer Scholarship: trị giá 6.000 NZD, dành cho các bạn cử nhân, sau đại học, nghiên cứu đợt hè các chuyên ngành ComputerScience, Data Science, Information Technology, Mathematics, hoặc Statistics.
 • Học bổng của Massey University College:
  • Học bổng $5000
  • Sibling Fee waiver: trị giá 10% học phí, dành cho sinh viên có anh chị em từng học tại Massey University College
  • Progression Scholarships: trị giá 4.000 NZD, dành cho sinh viên hoàn thành chương trình dự bị đại học với điểm A- trở lên.

5. University of CanterburyUniversity of Canterbury International College (Canterbury)

Xem chi tiết: www.canterbury.ac.nz/get-started/scholarships/types/international-students/

 • Học bổng UC dành cho sinh viên cử nhân quốc tế năm đầu lên đến 15.000 NZD;
 • Học bổng UC dành cho sinh viên cử nhân quốc tế ngành Kỹ thuật lên đến 15.000 NZD;
 • Giải thưởng Dean’s dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc;
 • Học bổng South East Asia dành cho các chương trình kinh doanh lên đến 10.500 NZD;
 • Học bổng tiến sĩ UC lên đến 28.000 NZD mỗi năm kèm theo học phí;
 • UC International First-year Scholarship: trị giá 15.000 NZD/năm 1- dành cho chương trình cử nhân;
 • The UC College of Engineering International Scholarshiptrị giá 15.000 NZD- năm 1, dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Cử nhân Kỹ thuật Danh dự (BE (Hons)). 

6. University of Otago (Dunedin- Otago và 4 cơ sở khác tại Auckland, Wellington, Christchurch, Invercargill)

 • Vice-Chancellor’s Scholarship: trị giá 10.000 NZD, dành cho chương trình Cử nhân & Thạc sỹ;
 • Otago International Excellence Scholarships: trị giá 10.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế nhập học chương trình Thạc sĩ tín chỉ, Bằng danh dự hoặc Văn bằng sau đại học về Kinh doanh, Nhân văn hoặc Khoa học. Yêu cầu: điểm trung bình (GPA) cao, tương đương Level A.
 • Otago International Master’s Research Scholarships (8 suất): bao gồm trợ cấp 17.172 NZD/ năm và miễn một phần học phí (mức phí cho SV bản xứ), dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Thạc sĩ nghiên cứu;
 • Coursework Master’s Scholarship: trị giá 10.000 NZD dành cho chương trình Thạc sỹ tín chỉ (ngoại trừ MBA);
 • University of Otago Doctoral Scholarship (đến 180 suất mỗi năm): bao gồm trợ cấp 30.696 NZD/ năm và miễn học phí (mức phí cho SV bản xứ) trong 36 tháng, không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm. Dành cho sinh viên nhập học chương trình Tiến sĩ;
 • Otago International Pathway Scholarship: trị giá 5.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế nhập học chương trình Dự bị đại học tại University of Otago.

7. University of Waikato (Hamilton, Tauranga)

8. Victoria University of Wellington (Kelburn, Pipitea, Te Aro, Auckland premises, Miramar Creative Centre)

 • New Zealand International Student Grant: Trị giá 5.000- 10.000 NZD, dành cho các sinh viên quốc tế đang học tại New Zealand và nhập học khóa đại học hoặc sau đại học;
 • Tongarewa Scholarship: trị giá 5.000 hoặc 10.000 NZD học phí năm đầu, dành cho sinh viên quốc tế nhập học chương trình Cử nhân hoặc Sau đại học;
 • Automatic Master’s scholarships: dành cho tất cả sinh viên quốc tế đáp ứng yêu cầu đầu vào các chương trình Thạc sĩ tín chỉ (1- 1,5 năm) sau:
  • Master of Intercultural Communication and Applied Translation: Học bổng 10.000 NZD;
  • Master of International Trade: Học bổng 10.000 NZD;
  • Master of Marine Conservation: Học bổng 10.000 NZD.
 • Master of Engineering Practice paid industry or research project: trị giá 10.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế học chương trình Master of Engineering Practice và tham gia dự án nghiên cứu vào học kỳ cuối cùng;
 • Master of Drug Discovery and Development Scholarship: trị giá 15.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế học chương trình Master of Drug Discovery and Development;
 • Chương trình pathway tại UP International College New Zealand:
  • Học bổng 5.000 NZD cho chương trình Pathways Link
  • Học bổng 5.000 NZD cho chương trình Dự bị đại học
  • Học bổng 5.000 NZD cho sinh viên hoàn thành chương trình Dự bị đại học có kết quả học tập nằm trong Top 2 mỗi kỳ và chuyển tiếp lên khóa cử nhân tại Đại học Victoria Wellington

B. Các trường Nghề/ Học viện/ trường cao đẳng:

1. Southern Institute Of Technology (SIT) (Invercargill)

 • SIT International 20% Scholarship: Trị giá 20% học phí tất cả các chương trình: Cao đẳng, Cử nhân, Văn bằng sau đại học, Thạc sỹ (CNTT, Quản lý ứng dụng, Khoa học sức khỏe ứng dụng). Có thể được cộng dồn với học bổng Zerofees English hoặc Foundation;
 • Zerofees English scholarships: Miễn phí 26 tuần tiếng Anh (tương đương 9.000 NZD) khi sinh viên đăng ký học bất kỳ 1 chương trình chính nào từ 1 năm trở lên;
 • Zerofees Foundation (ZFF) Scholarships: Trị giá 8.000- 10.500 NZD cho 1 số chương trình Dự bị (Chứng chỉ- Level 2 3 4) tại SIT.  

2. Ara Institute of Canterbury (Canterbury)

 • English Scholarship: cụ thể:
  • 20+ 4 (20 tuần tiếng Anh + 4 tuần miễn phí) = 24 tuần;
  • 30+6 (30 tuần tiếng Anh + 6 tuần miễn phí) = 36 tuần;
  • 40+8 (40 tuần tiếng Anh + 8 tuần miễn phí) = 48 tuần.

3. Eastern Institute of Technology (EIT) (Hawke’s Bay, Auckland, Gisborne)

 • Học bổng 2.000 NZD: dành cho sinh viên Việt Nam học chương trình Thạc sỹ (1,5 và 2 năm);
 • Học bổng 1.000 NZD: dành cho sinh viên Việt Nam học chương trình Đại học, Graduate Diploma, Postgraduate Diploma;
 • Học bổng Tiếng Anh: trị giá 20% học phí khóa Tiếng Anh.

4. PIHMS- Pacific International Hotel Management School (Hawke’s Bay, Auckland, Gisborne)

 • Học bổng 10.000 NZD: áp dụng cho chương trình Bachelor of Tourism and Applied hospitality. Yêu cầu:
  • GPA lớp 11 hoặc 12 từ 8.0 trở lên;
  • IELTS 6.0.
 • Học bổng chương trình tiếng Anh: trị giá NZ$4,427.50 cho khóa 10 tuần học tiếng Anh
  10 weeks course

5. Queenstown Resort College (QRC) (Queenstown)

 • Học bổng 3.000 NZD, áp dụng cho chương trình Graduate Diploma in Tourism and Hospitality Management. Có yêu cầu phỏng vấn;
 • Học bổng 5.000 NZD (2.500 NZD cho mỗi năm), áp dụng cho chương trình Diploma in Hospitality Management & Diploma in Adventure Tourism Management. Có yêu cầu phỏng vấn.

6. WITT- Western Institute of Technology at Taranaki (New Plymouth, Hamilton)

 • Regional Scholarship: trị giá 2.000 NZD, dành cho sinh viên học chương trình Cao đẳng, Đại học, Văn bằng sau Đại học (Graduate Diploma) tại New Plymouth;
 • Four weeks Free Accommodation: trị giá đến 600 NZD (150 NZD/ tuần), dành cho sinh viên học chương trình Cao đẳng, Đại học, Văn bằng sau Đại học (Graduate Diploma) tại New Plymouth.

7. UP Education

 • Học bổng trị giá 5.000 NZD, dành cho SV hoàn thành xuất sắc chương trình Dự bị Đại học tại UP Education và học lên bậc Cử nhân tại Uni. of Auckland, Victoria University of Wellington, AUT. Học bổng được trừ vào học phí năm 1 bậc Cử nhân.

8. Taylors College Auckland (Auckland)

 • Foundation Program: Học bổng trị giá 2.500- 5.000- 7.500 NZD, dành cho SV học Dự bị đại học chuyển tiếp lên University of Auckland và University of Waikato.

C. HỌC BỔNG KHỐI TRƯỜNG PHỔ THÔNG:

“Học bổng private” từ các trường THPT đối tác dành riêng cho công ty Đức Anh, nếu hồ sơ của học sinh đủ tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra với trường để xét các học bổng này, các mức học bổng đa dạng từ 1,000 – 2,000 – 3,000 – 4,000 hoặc 5,000 NZD. 

1. Botany Downs Secondary College:

 • BDSC Platinum Academic scholarship: trị giá 20% học phí. Yêu cầu: GPA 8.5 trở lên & Tiếng Anh tốt. Số lượng có hạn.
 • BDSC Gold Academic scholarship:  trị giá 15% học phí. Yêu cầu: GPA 8.0 trở lên & Tiếng Anh tốt.

2. Epsom Girls Grammar School

 • Academic Scholarship: giá trị $5000 cho 1 năm học.  Số lượng giới hạn. Yêu cầu:
  • GPA 8.0 các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học
  • IELTS 5.5 hoặc đạt 85% trong bài test Tiếng Anh của trường
  • Chứng nhận tham gia các hoạt động học thuật/ngoại khóa
  • Nộp Statement of Purpose, Application, Thư giới thiệu & phỏng vấn
 • Visual Arts Scholarship:  giá trị $3000 cho 1 năm học.  Số lượng giới hạn. Yêu cầu:
  • IELTS 5.5 hoặc đạt 85% trong bài test Tiếng Anh của trường
  • Với lĩnh vực Nghệ thuật thị giác: Có sản phẩm nghệ thuật hoàn thiện và giải thưởng, thành tích trong nước hoặc quốc tế
  • Với Nghệ thuật biểu diễn: Có chứng nhận hoặc bài biểu diễn hoàn thiện cùng với các giải thưởng trong nước hoặc quốc tế
  • Nộp Statement of Purpose, Application, Thư giới thiệu & phỏng vấn
 • Music Scholarship:  giá trị $3000 cho 1 năm học.  Số lượng giới hạn. Yêu cầu:
  • IELTS 5.5 hoặc đạt 85% trong bài test Tiếng Anh của trường
  • Có ảnh chụp hoặc giải thưởng, thành tích trong nước hoặc quốc tế và bài trình diễn hoàn thiện
  • Nộp Statement of Purpose, Application, Thư giới thiệu & phỏng vấn

3. King’s High School:

 • Học bổng Long Term Success”Building Men for Life”: Trị giá từ NZ$9,000-13,500 cho khoảng thời gian 3-4 năm học. Xét dựa trên thành tích học tập, áp dụng cho học sinh đăng ký học ít nhất 3 năm tại trường. Có thể được giảm học phí $4,500 trong năm thứ 2 – 3 – 4.
 • Học bổng High Achiever Opportunity: Trị giá $2,000/ học bổng. Xét dựa trên thành tích học tập. Số lượng có hạn
 • Học bổng Building Partnerships: Học sinh có thể dùng học bổng này cho khóa Tiếng Anh ESOL hoặc các hoạt động ngoại khóa học tập tại trường. Số lượng có hạn

4. Queen’s High School:

 • Học bổng Long Term Success”Building Men for Life”: Trị giá từ NZ$9,000-13,500 cho khoảng thời gian 3-4 năm học. Xét dựa trên thành tích học tập, áp dụng cho học sinh đăng ký học ít nhất 3 năm tại trường. Có thể được giảm học phí $4,500 trong năm thứ 2 – 3 – 4.
 • Học bổng High Achiever Opportunity: Trị giá $2,000/ học bổng. Xét dựa trên thành tích học tập. Số lượng có hạn
 • Học bổng Building Partnerships: Học sinh có thể dùng học bổng này cho khóa Tiếng Anh ESOL hoặc các hoạt động ngoại khóa học tập tại trường. Số lượng có hạn

5. Lynfield College

 • Lynfield School Scholarship: học bổng trị giá 15% học phí cho năm đầu. Xét dựa trên thành tích học tập, yêu cầu GPA tối thiểu 8)

6. Palmerston North Boys’ High School & Palmerston North Girls’ High School

 • Học bổng Sport/ Culture: Trị giá tới $6300/năm
 • Học bổng Social Media: Trị giá tới $2000/năm

7. Palmerston North City Council:

 • Awatapu Academic Scholarship: Trị giá tới $4,500 / học bổng cho 1 năm học. Xét dựa trên thành tích học tập. Số lượng có hạn.
 • Awatapu Activity Scholarship: Trị giá tới $4,500 / học bổng cho 1 năm học. Yêu cầu học sinh có thành tích nổi bật về thể thao/âm nhạc/kịch. Số lượng có hạn.
 • IPU Scholarship: Trị giá NZ$2,000/học bổng, dành cho các học sinh theo học chương trình tiếng Anh NZCEL ( khóa 16 tuần)

8. Queen Margaret College, IB World School:

 • Học bổng QMC: Trị giá tới $6,685.5/ học bổng. Dành cho các bạn nữ có thành tích học tập xuất sắc. Yêu cầu phỏng vấn, và 2 thư giới thiệu từ trường đang học

9. Study Northland (Northland region):

 • Học bổng Kerikeri High School: trị giá $1,000 học phí, áp dụng cho các học sinh nhập học 2023-2024
 • Học bổng Tauraroa Area School –Musical Scholarship: trị giá $500 cho 6 tháng hoặc $1000 cho 1 năm/học bổng, nếu học sinh mong muốn chơi trong ban nhạc jazz. Số lượng giới hạn
 • Học bổng Springbank School Tuition Scholarship: trị giá 25% học phí cho từ 2 – 4 kỳ

10. Whanganui High School:

 • Học bổng Academic Scholarship:  trị giá NZ$1,500 – NZ$3,000/ học bổng

11. Wellington High School:

 • Học bổng Wellington: 15% học phí cho năm đầu tiên. Nếu học sinh duy trì thành tích học tập và chuyên cần tốt, học bổng sẽ được gia hạn cho các năm tiếp theo.

12. Western Springs College: 

 • 2023 – 2024 Excellence Scholarship: Học bổng $3000. Yêu cầu thành tích học tập – điểm số xuất sắc  – 90-95%

13. Whangaparāoa College:

 • Học bổng dành cho học sinh quốc tế: trị giá $1,000. Yêu cầu:
  • Đăng ký nhập học ít nhất 4 kỳ
  • Ghi nhận tham gia hoạt động cộng đồng
  • Tham gia hoạt động ngoại khóa
  • Thành tích học tập.

Các bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các Văn phòng của Công ty Đức Anh EduConnect hoặc nộp hồ sơ online tại đây:
học bổng du học New Zealand

Vui lòng liên hệ hotline: 0988 709 698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhanh và hiệu quả.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng du học New Zealand, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Đức Anh

 • Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
 • HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995
 • Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915
 • Email: duhoc@ducanh.edu.vn
 • Website: ducanhduhoc.vn/

Tham khảo:

Tag xem thêm: du hoc uc, du hoc my, du hoc anh

“>

Bài viết liên quan

Đại học Auckland, New Zealand

1. Website: auckland.ac.nz/en.html 2. Địa điểm: 5 campus tại Auckland: City Campus- nằm ngay trung tâm TP, cách sân bay quốc tế Auckland 25 phút đi ô tô Newmarket Campus-…

Học bổng toàn phần khối ngành STEM dành cho nữ giới

Bạn là nữ giới, đã có bằng Cử nhân chuyên ngành STEM và có niềm đam mê với lĩnh vực này? Bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng Thạc…

Học bổng đến 21.000 NZD đang chờ bạn tại Đại học Canterbury, New Zealand

Bạn đang ấp ủ giấc mơ du học New Zealand? Bạn muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình? Vậy thì đừng bỏ qua cơ…

Săn Học Bổng Cùng Cơ Quan Giáo Dục Chính Phủ Và Các Trường Đại Học New Zealand

Sự kiện đặc biệt do Đức Anh EduConnect tổ chức: Triển lãm Du học & Học bổng 2024, có sự tham gia của nhiều trường nước ngoài trong đó, đặc…

Du học New Zealand & Săn học bổng cùng Cơ quan Giáo dục Chính phủ New Zealand và các trường đại học

Sự kiện đặc biệt do Đức Anh EduConnect tổ chức: Triển lãm Du học & Học bổng 2024, có sự tham gia của nhiều trường nước ngoài trong đó, đặc…

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2024

Tin vui đầu năm dành cho gen-Cool Việt Nam với sự trở lại của Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học- New Zealand Schools Scholarships (NZSS). Đây là…

Chọn nước du học

Đăng ký tư vấn